Saznajte kako bez problema preći Hrvatsku granicu

...a, kako su se u javnosti pojavile različite informacije o važećim propisima io njihovoj primjeni prilikom prelaska granice s Hrvatskom, s ciljem potpunijeg informiranja bh.. građana, Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjetilo je na neke od najčešće komentiranih propisa koji se već primjenjuju ili će se početi primjenjivati ​​od 1. srpnja.

Bezvizni režim

Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine počinje primjenjivati ​​pravila Schengenskog sporazuma, a više informacija može se pronaći na internet stranici Ministarstva sigurnosti.

Prema odredbama schengenske pravne stečevine državljani tzv. trećih zemalja prilikom ulaska na teritorij članica EU moraju imati valjanu putnu ispravu, radi unosa evidencijskih pečata pri prelasku vanjskih granica EU.

Budući da se BiH nalazi u kategoriji zemalja čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u države članice EU ako su nositelji biometrijskih putovnica, Hrvatska od 1. srpnja neće zahtijevati vize za BiH državljane prilikom ulaska u nju, ukoliko te osobe posjeduju biometrijsku putovnicu.

Državljani BiH koji su nositelji putovnica koji ne sadrži biometrijske podatke moraju prije prelaska granice s Hrvatskom imati osiguranu vizu za ulazak u zemlje članice Schengenskog sporazuma.

Ostaje na snazi ​​važeća regulativa koja propisuje da maloljetna djeca koja putuju u pratnji jednog roditelja, osim putovnice, moraju imati pisanu suglasnost drugog roditelja, a ona koja putuju u pratnji tzv. trećih strana moraju imati pisanu suglasnost oba roditelja.

Novčana sredstva

Na snazi ​​ostaje nacionalna regulativa Hrvatske koja propisuje visinu sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj.

Tijekom kratkotrajnog boravka (do tri mjeseca), visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje propisana je člankom 12., stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o viznom sustavu (Narodne novine br. 54/2012) i iznosi protuvrijednost 100 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Ako stranac posjeduje ovjereno garantno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 50 eura po danu predviđenog boravka u Republici.

Prijenos stvari za osobnu uporabu

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Unošenje lijekova koji sadrže opojnu drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi nužnost uzimanja odnosnog lijeka (kopije recepta za lijek, kopije povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde).

Ukoliko se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne upotrebe.

Preko graničnih prijelaza mogu se unijeti razumne količine hrane, koje upućuju da se radi o količinama za osobne potrebe putnika i njegove obitelji, kao hljeba, kolača, čokolade i konditorskih proizvoda, dodataka hrani, tjestenine, juha i začina, te drugih prehrambenih proizvoda koji ne sadržavaju svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka ili riba.

Ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posjedovati odgovarajuće certifikate.

U putničkom prometu fizičkih osoba, osobnim prtljagom putnika, odnosno predmetima u njemu, smatraju se odjeća, obuća, higijenske potrepštine, te druga roba (osobni nakit, foto aparati i kamere, laptopi i drugi mobilni električni uređaji, sportska oprema, predmeti za razonodu) , u razumnoj količini, koji su putniku potrebni za vrijeme privremenog boravka.

ONASA