FOTO  Sastanak nacionalnih predstavnika FP zemalja članica EU

sastanak
Sastanak je organiziran u okviru aktivnosti Berneske Konvencije i Europske agencije za okoliš. Bosna i Hercegovina je od 2008. godine potpisnica Berneske konvencije kojom se obvezala na promicanje zaštićenih dijelova prirode, očuvanje izvorne prirode, praćenje stanja te obrazovanje. Cilj pariškoga sastanka je stvaranje baze podataka (informacijski sistem GIS) zaštićenih područja uključujući prirodne resurse u regiji.

Na sastanku sudjeluje prof. dr. sc. Mirjana Milićević, nacionalni FP za BiH koja je kazala : „Bosne i Hercegovina formira nacionalnu bazu podataka sukladno mogućnostima i dostupnosti relevantnih podataka. Prema obavezama BiH je do sada izradila 5 nacionalnih izvještaja o stanju okoliša u kojima su definirana područja i resursi te ciljevi i mjere za unaprjeđenje prirodnih resursa, kraj obraza i okoliša u cjelini.

Danas smo preuzeli obavezu uključivanja u europsku bazu podataka putem GIS informacijskog sistema. Dužni smo ispuniti svoj dio kako bismo bili dio regionalne baze podataka i na taj način omogućili točnije informacije o stanju prirodnih resursa, njihovim promjenama koje sve direktnije utječu na život u regiji.

Svjedoci smo naglih klimatskih promjena, ekstremnih temperatura, poplava pa i bioloških promjena koje utječu direktno na čovjeka. Sve se to može ublažiti ako se na vrijeme prepoznaju i uvedu mjere praćenja rizika i posljedica. Sveučilište u Mostaru je jedno od rijetkih koje je prepoznalo tu potrebu i sudjelovalo u projektu Jadransko-jonskog programa „CapRadNet" čiji je cilj analiza rizika, procjene i smanjenja opasnosti."