Sarajevo – Konferencija - Utjecaj Europske konferencije o ljudskim pravima na Ustav i Izborni zakon BiH

...i Vijeće Europe o temi "Utjecaj Evropske konvencije o ljudskim pravima na Ustav i Izborni zakon BiH". Kako je istaknuto, presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju „Finci i Sejdić“ ozbiljna i da je tako treba i shvatiti, ali nitko nije mogao garantirati da će se diskriminirajuće odredbe Ustava i Izbornog zakona izmijeniti na vrijeme da bi se primjenjivale već od idućih općih izbora 3, studenoga ove godine. Šefik Džaferović, SDA, naglasio je da u informaciji koja je dostavljena Vijeću ministara BiH stoji da BiH i njene institucije moraju napraviti akcioni plan za provedbu presude i taj plan u određenom roku dostaviti Komitetu ministara Vijeća Europe.

Zamjenik Predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamenta BiH, Martin Raguž, HDZ1990, kazao je da postoje dvije mogućnosti za provedbu presude. Prva da se kroz parlament, a već postoji prijedlog Stranke za BiH, izvrši promjena Ustava i Izbornog zakona.Predsjednik njegove stranke dr. Božo Ljubić je ukazao i na diskriminaciju konstitutivnih naroda, odnosno potkrijepivši to činjenicom kako su Hrvati i Bošnjaci diskriminirani u RS-u, a Srbi u Federaciji BiH. Stranka za BiH se u svom prijedlogu izmjena Ustava opredijelila za minimalistički pristup da bi se bukvalno implementirala presuda, kazao je predstavnik ove stranke Beriz Belkić. Presuda Suda iz Strasbourga je obvezujuća i ozbiljna i tako se prema njoj treba odnositi, smatra predstavnik PDP-a Slobodan Nagradić. Na konferenciji je dr. Suad Arnautović, član središnjeg izborno povjerenstva prezentirao Reformu izbornog zakona BiH u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima. On se posebno založio za ostanaka sustava otvorenih stranačkih listi za izbore jer bi izbori prema zatvorenim listama bile korak unatrag u demokraciji. Na konferencije je spomenut i primjer Mostara gdje su građani biše središnje gradske zone diskriminirani jer na lokalnim izborima ne mogu glasovati na listi gradskih područja za Gradsko vijeće Mostara. Na konferenciji su između ostalih svoja izlaganja imali i Velimir Jukić, zastupnik u bh Parlamentu, dr. Mirko Pejanović, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Gordan Milošević, savjetnik premijera RS-a, dr. Milorad Živković, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.