ŠALJU SDA U OPORBU 'Osmorka' i HDZ se dogovorili, evo što su sve potpisali u sporazumu

ŠALJU SDA U OPORBU 'Osmorka' i HDZ se dogovorili, evo što su sve potpisali u sporazumu
FENA

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH potpisan je Sporazum između Osmorke i HDZ-a BiH.

Dokument pod nazivom "Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026. godine" potpisali su predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a u ime koalicije stranaka predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, prenosi Avaz.

Evo što piše u potpisanom sporazumu: 

- Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

- Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

- Podupirući ustavnu obvezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

- Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

- Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu s europskom pravnom stečevinom,

- Vodeći se ciljem punopravnog članstva u Europskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

- Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te županijama, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

- Ističući nužnost stvaranja konstruktivnog ozračja suradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

- Okupljeni oko ideje suvremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

- Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje nezavisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

- Mi, dolje potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke Smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. - 2026. godine.

1. Euroatlantske integracije

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usuglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

- Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Suradnja sa svim institucijama Europske unije u korist europskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije europskih standarda;

- Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uvjeta za stjecanje statusa kandidata i pristupanje Europskoj uniji;

- Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);

- Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistematičnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Europske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;

- Poštovanje preuzetih obveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i suradnje s NATO savezom i njegovim članicama;

- Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu s međunarodnim obvezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;

- Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;

- Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. Politička stabilnost i vladavina prava

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduvjeti za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inozemnih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

- Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu s preporukama Europske unije te nastavak usklađivanja s europskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;

- Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;

- Reforma sigurnosno-obavještajnog sustava koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;

- Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapređenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu s važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;

- Unaprjeđenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti u skladu s ustavnim nadležnostima;

- Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;

- Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Europskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;

- Digitalna transformacija javne uprave;

- Zaštita integriteta i unaprjeđenje izbornog procesa;

- Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;

- Rješavanje pitanja državne imovine u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. Socijalna pravda i ekonomija

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

- Usvajanje proračuna na svim razinama za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine;

- Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;

- Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapređenja uvjeta rada;

- Povećanje mirovina i plaća, a posebno minimalne mirovine i plaće;

- Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;

- Povećanje učinkovitosti mehanizma naplate duga u skladu sa standardima Europske unije;

- Ubrzanje razvoja infrastrukture:

- Prometna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapređenje željezničkog saobraćaja i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti zračnog prometa i uvezanosti);

- Energetska infrastruktura (povećanje energetske nezavisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih poduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);

- Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;

- Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;

- Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sustavne podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;

- Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu s ustavnim nadležnostima;

- Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za naučnu djelatnost, sustavno stručno planiranje prilagođeno tržištu rada u skladu s ustavnim nadležnostima;

- Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;

- Reforma cjelokupnog javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom.

Stranke potpisnice su usuglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu s ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument „Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za period 2022. - 2026.“ sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.