Sa dvije lokacije izmješteno 187 migranata

Sa dvije lokacije izmješteno 187 migranata
SPS

U utorak u jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima (SPS) poduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća sa dvije lokacije na Kamenici i Žegarskoj aleji gdje su se migranti okupljali i boravili u improviziranom smještaju u napuštenim objektima. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima su na pomentim lokacijama zatekli 187 migranata, državljana Pakistana, te je izvršena njihova relokacija, smještaj i zbrinjavanje u privremeni prihvatni centar 'Lipa'. Trenutno se provode aktivnosti  medicinskog pregleda, identifikacije i registracije istih, te smještaj u preventivni izolacijski dio privremenog prihvatnog centra 'Lipa'. 

Aktivnosti su provedene u suradnji sa policijskim službenicima MUP-a Unsko - sanske županije, te uz podršku medicinskog tima Doma zdravlja Bihać i Civilne zaštite grada Bihaća, Vatrogasne postrojbe i JKP Komrad koji rade na rašćišćavanju improviziranog smještaja i sprovode aktivnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, odnosno osiguranja ili onemogućavanja ponovnog ulaza u napuštene objekte. 

Provođenje navedenih aktivnosti je nastavak koordinacije Službe za poslove sa strancima sa lokalnim vlastima u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima na području Unsko-sanske županije, te će se ovakve aktivnosti nastaviti kontinuirano provoditi u narednom razdoblju, priopćeno je iz Ureda za informiranje SPS.