S NEDJELJE Korona zakon iza prvosvibanjskih praznika

Dom naroda
FENA

Izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH prekinuta je, a bit će nastavljena u ponedjeljak u 11 sati kada će delegati glasati o zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed globalne pandemije koronavirusa.

"Primjenom ovog zakona, koji sadržava 16 članova, želimo napraviti prvi korak ka realnom sektoru koji je najmanje otporan i ne može odgovoriti poremećajima na tržištu koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Posebna mala poduzeća ne mogu odgovoriti zaleđivanju ekonomije. Druga kategorija koja je prepoznata u zakonu su fizičke osobe, obrtnici", izjavila je delegatima federalna ministrica financija Jelka Milićević.

Donošenje ovog zakona, poznatijeg kao ‘korona zakon’, predloženo je kako bi se jednom sinkroniziranom akcijom prepoznale sredine na području Federacije koje su najviše pogođene pandemijom. Tako su, kaže Milićević, rađene kalkulacije da se prate minimalne plaće.

Između ostalog, navela je da Neum trpi najviše zbog turizma, Zenica zbog industrije i radi takvih specifičnosti nije bilo moguće prepoznati univerzalno rješenje.

"Teško je bilo napraviti razliku kome je zabranjen rad. Recimo hotelima nikad nismo zabranili djelovanje, ali im je stjecajem okolnosti indirektno zabranjen rad. Također, ovom situacijom su pogođena i naša poduzeća koja su izvozno orijentirana", naglasila je Milićević.

„Korona zakon“ predviđa subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, izvanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Propisuje ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Za njegovu primjenu planirano je 500 milijuna KM u fondu za stabilizaciju gospodarstva, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg proračuna FBiH.

"Uz ovaj zakon ide i zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće, iz čega su izuzeti samo neki sudski postupci, primjerice oni u kojima se izriču kazne zatvora za počinitelje kaznenih djela", dodala je Milićević.

Osim navedena dva zakona delegatima je na ovoj sjednici ostalo da glasaju o odlukama o prihvaćanju zaduženja Federacije po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekt za COVID-19 za BiH, te zaduženja u okviru instrumenta MMF-a za brzo financiranje. Također, i o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja