Revizija nezakonita, 60 novih presuda u korist invalida HVO-a

... prijevremeno umirovljenim braniteljima pravo na mirovinu, u izravnoj su suprotnosti s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljim slobodama.

Ovakvu najnoviju službenu i pravnu kvalifikaciju u više od 60 slučajeva donio je Ustavni sud FBiH, osporavajući rad revizorskih timova zaduženih za kontrolu zakonitosti korištenja prava iz braniteljsko-invalidske zaštite. Ako najveća zakonodavna institucija u Federaciji BiH donese takvu ocjenu i ospori rad timova za reviziju, po automatizmu Vlada FBiH i Ministarstvo za pitanje branitelja i invalida rata morali bi kompletan postupak revizije braniteljsko-invalidske populacije obustaviti. Umjesto toga i na prošloj sjednici federalna Vlada dala je punu potporu resornom ministarstvu i nastavku postupka revizije. U službenoj odluci Ustavnog suda FBiH u slučaju A.B. iz Širokog Brijega stoji kako "oštećenim osobama nije dana mogućnost saslušanja u provedenom upravnom postupku, prema kojoj se prije donošenja odluka stranci mora pružiti mogućnost da se izjasni o svim činjeničnim okolnostima koje su važne za donošenje odluka".

Dalje u presudi Ustavni sud FBiH ističe kako revizorski tim za kontrolu zakonitosti korištenja prava iz područja braniteljsko-invalidske zaštite nije formiran sukladno zakonu jer jedan od članova tima nije pripadnik Armije BiH i HVO-a, ili policije što je po zakonu uvjet. "Kao princip pravično suđenje podrazumijeva pravo stranke da u upravnom postupku bude usmeno saslušana o svim okolnostima slučaja koje su bitne za odlučivanje i njenom pravu iz područja braniteljsko-invalidske zaštite", stoji u odluci Ustavnog suda FBiH uz napomenu da je takva odredba u suprotnosti s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. U obrazloženju, ova najviša sudbena instanca u FBiH ističe kako se pravo na osobnu invalidninu pravomoćnom odlukom na temelju bilo kakvog akta tuženog ne može obustaviti, nego samo izmjenom ili ukidanjem postojećeg pravomoćnog rješenja o priznatom pravu, što se rješava u upravnom postupku. To znači da bi, prema Zakonu o upravnom postupku, stranka trebala biti saslušana prije nego što se izmijeni pravomoćna odluka o priznatom pravu na osobnu invalidninu.

Tuženi bi se po zakonu trebao izjasniti o svim činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o obustavi isplate novčane naknade.

VLM