Republika Srpska "zaprijetila": Nakon 31. prosinca osnovaćemo svoj "Eletkroprijenos"

...pristupit će organiziranju nove prijenosne kompanije u oblasti energetike u tom bh. entitetu.  Priopćio je to danas ministar industrije, energetike i razvoja RS-a Željko Kovačević, ističući da je, nakon razmatranja stanja u toj zajendičkoj bh. kompaniji, predložen zaključak za prevazilaženje teškog stanja u "Elektroprijenosu BiH".

"Smatramo da se ovakvo stanje više ne može tolerirati i pokrećemo inicijativu kod svih relevatnih institucija u RS i BiH da se stanje u toj kompaniji uredi. Nezamislivo je da ovako značajna kompanija iz oblasti prijenosa električne energije funkcionira na način kakav je bio u prethodnom periodu", rekao je Kovačević.

Od 2007. do danas nije usvojen plan investicija, nije izvršena revizija poslovanja, menadžment ne funkcionira, niti se investira u kompaniju.

"'Elektroprijenos BiH'" tehnološki zaostaje, a cilj nam da u narednom periodu imamo modernu prijenosnu kompaniju koja će odgovoriti zahtjevima europskog tržišta iz oblasti energetike, a da se proizvedena električna energija može najkvalitetnije distribuirati na tržište EU", tvrdi Kovačević.

Priznaje da je slične zaključke Vlada RS-a donosila i ranije.

Na taj način, kaže, žele reći da se stanje mora promijeniti, s obzirom da nema dogovaranja između entiteta o opstanku te kompanije, jer postoje dva različita koncepta.

(srna)