Regiranje HT ERONETA na objave medija vezano za imenovanje predsjednika Uprave HT-a Mostar

Zakon o javnim poduzećima u Federaciji BiH kao i Zakon o gospodarskim društvima u Federaciji BiH jasno propisuje da se „postupak izbora, imenovanja i razrješenja Uprave utvrđuje Statutom društva".

U 35. članku Statuta HT-a Mostar, koji se često navodi u medijima, jasno između ostalog stoji da „imenovanja i opoziv predsjednika Uprave - direktora i člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu predlaže Vlada Federacije BiH putem svojih predstavnika u Nadzornom odboru".

Dakle, Vlada svoje ovlasti vrši putem članova Nadzornog odbora koje je ona imenovala, a nikako izravno davanjem bilo kakve suglasnosti s kojima se neprekidno manipulira kroz medije.

Prema Pravilniku o postupku odabira kandidata i načinu imenovanja članova Uprave, imenovanje kandidata za mjesto člana Uprave vrši Povjerenstvo za izbor kandidata sastavljeno od članova Nadzornog odbora.

U konkretnom slučaju, Povjerenstvo za izbor kandidata za predsjednika Uprave i člana Uprave za pokretnu mrežu, sastavljeno od većinskog broja članova Nadzornog odbora koje je imenovala Vlada Federacije BiH, predložilo je Vilima Primorca za predsjednika Uprave tj. Zorana Bakulu za člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu.

Prijedlog Povjerenstva, potpuno u skladu s propisima, Nadzorni odbor je usvojio na svojoj I sjednici u 2011. godini održanoj 27.1.2011. u Mostaru, stoji u priopćenju za javnost upućenom iz HT ERONET-a