Reformska agenda korespondira s Deklaracijom HNS BiH

Reformska agenda korespondira s Deklaracijom HNS BiH
...posvećenost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, kao nužnom preduvjetu stabilizaciji sveukupnoga stanja i stvaranju pretpostavki za izgradnju demokratskoga društva i samoodržive BiH, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Opća politička, institucionalno-pravno situacija kao i socijalno-ekonomska situacija u BiH ne samo da ne nudi optimizam, već vodi u još dublju krizu s nesagledivim posljedicama. Kontinuitet politike Hrvatskoga narodnoga sabora jest provedba temeljitih reformi u svim sferama društvenoga, ekonomskoga i socijalnoga sektora, kao preduvjeta izlaska iz krize i stabiliziranja stanja u kojem će biti moguće poboljšavanje uvjeta za rast i razvoj u svakom smislu, ističe se u priopćenju Glavnog vijeća HNS BiH i dodaje:.

U tom duhu Glavno vijeće pozdravlja prijedlog Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu i ocjenjuje ga vrlo dobrom osnovom za početak provedbe mjera i aktivnosti na reformskom putu BiH, ne samo radi puta k EU nego i zbog sveukupnoga poboljšanja stanja u BiH. Konstatiramo da reformska agenda u značajnoj mjeri korespondira s Deklaracijom HNS-a kako u uspostavi pravne države tako i gospodarsko-socijalnim reformama:

„...S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi kompetitivnog gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, te s obzirom da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti politička klima niti institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije nužno jeodmah:

• postići najširi politički i društveni konsenzus za učinkovitu borbu protiv korupcije;
• učiniti nužne zakonske promjene koje će unaprijediti sustav imenovanja na ključne
tužiteljske i sudačke pozicije s ciljem nezavisnosti i odgovornosti;
• pokrenuti reformu i dogradnju sustava agencija za zaštitu zakona u smislu boljeg
uvezivanja i koherentnosti čitavog sustava."

Deklaracija VI Sabora naglašava nužnost gospodarskog i socijalnog koncepta u BiH:

„Nužno je napustiti dosadašnju kvazisocijalističku filozofiju, koju još uvijek prakticiraju određene politike u BiH, a koju karakterizira opća socijalizacija promašaja u pretvorbi, privatizaciji i upravljanju ostacima prijeratnih „privrednih giganata", prijevremenim umirovljenjem, ili prebacivanjem tereta na proračune, zdravstvene i socijalne fondove a preko novih zaduživanja, prebacivanje tereta na one građane i dijelove Bosne i Hercegovine koji su odavno napustili takvu društvenu filozofiju i opredijelili se za tržišno i socijalno odgovorno gospodarstvo..."

Glavno vijeće očekuje da će hrvatski predstavnici u institucijama vlasti BiH naići na iskrenu suradnju domaćih partnera u nužnom i neodgodivom reformskom procesu i iskoristiti šansu koju nam je još jednom ponudila Europska unija. Sve reforme u gospodarskom i socijalnom sektoru zahtijevaju duboke rezove i one su bolne za razne slojeve stanovništva. No, zbog konačnih pozitivnih rezultata, reforme se i provode. U tom smislu očekujemo i stručnu i financijsku pomoć međunarodnih subjekata u ovom procesu, kako on bio što uspješniji, a prve posljedice manje bolne.

Glavno vijeće iskazujući punu potporu reformama u socijalnom i gospodarskom sektoru, još jednom ponavlja svoje stajalište da je za njihov uspjeh nužna i usporedna ustavna reforma, kaže se u priopćenju Glavnog vijeća HNS BiH.