Referentna cijena proizvodnje el. energije 0,07377 KM/kW

Referentna cijena proizvodnje predstavlja proizvodnu cijenu električne energije u Federaciji BiH koja se dobije kao ponderirana vrijednost prosječnih cijena proizvodnje dva javna elektroprivredna poduzeća u Federaciji BiH (Elektroprivrede BiH Sarajevo i Elektroprivrede HZ HB Mostar), koju FERK utvrđuje na temelju provedenih tarifnih postupaka.

Zbog velikog zanimanja javnosti, a posebice povezanosti referentne cijene proizvodnje električne energije s Uredbom o obnovljivim izvorima energije i poticajima za njenu proizvodnju, predsjednik FERK-a Risto Mandrapa za Poslovni portal ba je pojasnio kako se danas utvrđena referntna cijena odnosi na elektrane koje su eksploataciji više od dvanaest godina te neće utjecati na visinu poticaja za proizvodnju električne energije u novijim elektranama.