Recesija steže: Bh. dijaspora slabije poteže za novčanik

hrana, siromaštvo, bijeda, javne kuhinje, recesija, Novac, kriza, PDV, analize, sitni kriminal, Džepari, kradljivci, kradljivci, Livno, MUP Hercegbosanske županije, navike, ušteda, Novac, stopa nezaposlenosti, Nezaposlenost mladih, nezaposlenost, BIH, prezaduženost, dugovanja, velimir raspudić, hercegovka, novčanik, posuđivanje, džeparoška, džeparenje, džeparoši, nezaposlenost, mladi, BIH
Iako su se prema raspoloživim podacima Centralne banke (CB) BiH za prvih devet mjeseci prošle godine u BiH iz dijaspore slile 2,62 milijarde KM, što je za oko 130 miliona KM više u odnosu na isti period 2010, to je i do trostruko manji priliv u odnosu na prve poslijeratne godine.

"Uzrok smanjenja novčanih iznosa koji pristižu iz bh. dijaspore je u tome što su i naši ljudi koji žive u inozenstvu, u uvjetima ekonomske krize, u strahu od neizvjesne budućnosti, te zbog toga sve više novca ostavljaju za sopstvenu štednju", rekao je Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora BiH.

On je ocijenio da su radnici iz BiH u inozenstvu svjesni toga da će u situaciji kada u njihovim firmama dođe do otpuštanja oni biti prvi na tapetu da postanu tehnološki višak

Kasumović je ocijenio kako će i u narednim godinama iznosi novca koji pristižu od gastarbajtera biti sve manji, što će dodatno otežati veoma komplikovanu situciju velikog broja umirovljenika i socijalnih kategorija u BiH, koji zahvaljujući ovom novcu uspijevaju da sastave kraj s krajem.

On je ocijenio da BiH nije izuzetak među ostalim zemljama regije, Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom, čije se stanovništvo nakon rata našlo u teškoj poziciji zbog velike nezaposlenosti nakon ratnih dešavanja i u velikoj mjeri financijski zavisi od priliva novca iz dijaspore.

Prema trenutnim procjenama ekonomista, priliv novca iz dijaspore čini oko jedne petine BDP-a BiH.

Takođe se procjenjuje da trenutno između 1,5 i dva miliona stanovnika BiH živi van zemlje i redovno šalje novac u matičnu zemlju.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS - SWOT, kaže da se sa sigurnošću može reći da u odnosu na ukupan iznos tokova novca kojeg bilježi Centralna banka BiH još toliko bude uneseno u BiH nezvaničnim kanalima.

"Ovaj novac je ogromna stavka za BiH i bez njega bi naša ionako teška situacija sa spoljnotrgovinskim deficitom bila veoma teška", ocijenio je Grabovac.

On je dodao da doznake iz inozenstva u trenutnoj situaciji drže ravnotežu kako posljedice odliva deviza ne bi bile mnogo vidljive.

"Činjenica je da deficit svake godine ostaje isti, dok je sasvim jasno da će dugoročno posmatrano priliv novca iz dijaspore biti sve manji, što će i ubuduće otežavati poziciju građana u BiH", ocijenio je Grabovac.

ekapija.ba