RAK kaznio nerad Prlićeve uprave u HT-u Mostar

...svojih komutacijskih sistema za uslugu prenosivosti telefonskih brojeva i nije razvilo i testiralo servise koji bi mu omogućili korištenje usluga upravitelja Centralne baze podataka, stoji u saopštenju iz RAK-a.

RAK je 11. veljače 2011. godine donio rješenja protiv osam operatora telekomunikacija u BiH koji nisu izvršili obaveze po pitanju realizacije usluge prenosivosti brojeva u fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući i HT d.d. Mostar, sa jedinstvenom novčanom kaznom od 10 000 maraka. RAK je tada odredio 15. travanj 2011. godine kao krajnji rok za primjenu usluge prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji.

Takođe, rješenjem se nalaže HT-u d.d. Mostar da sa 1. kolovoza 2011. godine izvrši pripremu svojih komutacijskih sustava i priključenje na Centralnu bazu podataka kako bi se pretplatnicima omogućilo korištenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u fiksnoj telefonskoj mreži BiH, uz upozorenje da će uslijediti teže sankcije u slučaju nepoštivanja ovog roka i naloga, stoji u priopćenju iz Regulatorne agencije za komunikacije.