Prošle godine 3 000 jamaca vratilo tuđih kredita u iznosu 3,3 mil. KM

Prošle godine 3 000 jamaca vratilo tuđih kredita u iznosu 3,3 mil. KM

U 2009. godini 3.309 jamaca otplatilo je ukupno 3,3 milijuna KM tuđih kredita u mikrokreditnim organizacijama i bankama, podaci su Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Do 31. ožujka ove godine 2.308 sudužnika ili jamaca otplatilo je 1,5 milijuna maraka kredita umjesto dužnika.

Direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac navela je da će institut sudužnika ili jamaca biti sve manje zastupljen kao osiguranje kreditnih potraživanja kako globalna financijska i ekonomska kriza bude duže trajala.

“Agencija je ove godine dobila svega tri pritužbe sudužnika ili jamaca na postupanje mikrokreditnih organizacija i deset na postupanje banaka, a još nijednu konkretnu pismenu pritužbu sa relevantnim podacima i činjenicama od Udruženja jamaca”, rekla je direktorica Injac Glasu Srpske.

- Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske donio je odluku o bližim uvjetima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta i odluku o bližim uvjetima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta.

- Odluke su donesene u smislu EU Direktive za zaštitu potrošača, a izvješća koja će mikrokreditne organizacije (MKO) i banke redovito podnositi agenciji, o broju prigovora, vrsti i osnovi prigovora, načinu rješavanja i ishodu prigovora, omogućit će Agenciji za bankarstvo Republike Srpske da poslije njihove analize procijeni eventualne rizike u bankarskom sektoru i u sektoru mikrokreditiranja - kazala je Slavica Injac.

VECERNJI LIST