Prosječna plaća u općini Centar 1.234, a u Vitezu 600 maraka

Prosječna plaća u općini Centar 1.234, a u Vitezu 600 maraka
U prošloj godini, u Federaciji je prosječna neto plaća iznosila oko 830 KM. Nakon Sarajevske županije, najviša prosječna neto plaća je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji - 890 KM, potom slijede Hercegbosanska županija sa 830 KM, dok je u Unsko-sanskoj županiji prosječna neto plaća iznosila 808 KM.

U Tuzlanskoj županiji prosječna neto plaća u prošloj godini iznosila je 733 KM, u Zeničko-dobojskoj županiji 718 KM, a u Bosanskopodrinjskoj županiji - 740 KM.

Kada su u pitanju općine, najviša prosječna neto plaća bila je u sarajevskoj općini Centar - 1.234 KM, dok je najniža u općini Vitez - 600 KM. Prosječna neto plaća u sarajevskim općinama Stari Grad iznosila je 1.000 KM, Novom Sarajevu 1.087, a Novom Gradu 863 KM. Najniža prosječna neto plaća u Sarajevskoj županiji u prošloj godini bila je u Ilijašu - 645 KM.

Podaci za Tuzlansku županiju govore da je najviša prosječna neto plaća u Tuzli i iznosila je 856 KM, zatim slijede Banovići - 842 KM, Sapna - 775 KM te Lukavac - 748 KM. Najniža plaća u prošloj godini u ovom kantonu bila je u Gračanici i iznosila je 524 KM.

U Zeničko-dobojskoj županiji najviša prosječna plaća u prošloj godini bila je u općini Kakanj - 977 KM, zatim Zenici 837 KM, Brezi 836 KM, Usori 732 KM. U ZDŽ najniža prosječna plaća u prošloj godini bila je Žepču i iznosila je 534 KM.

U Srednjobosanskoj županiji najviša prosječna neto plaća bila je u Dobretićima, jednoj od općina s najmanjim brojem stanovnika. Mještani ove općine imaju prosječne plaće u iznosu od 872 KM, slijede Jajce sa 826, Novi Travnik 748 i Travnik sa 652 KM.

Prosječna mirovina

Ukupan broj umirovljenika u FBiH u prosincu prošle godine iznosio je 402.044, što je za 1,8 posto više nego u istom periodu 2014. Prosječna mirovina lani je iznosila 366,1 KM, što je za 0,3 posto više nego prethodne godine. Najniža mirovina bila je 326,17 KM, a zajamčena 434,90 KM. Najviša mirovina u prošloj godini bila je 2.174 KM.

Blagi rast broja zaposlenih

Na kraju prošle godine u FBiH je zabilježen blagi rast broja zaposlenih. Ukupan broj zaposlenih u 2014. bio je 443.587, a u 2015. godini povećao se na 450.121, što je više za 6.534 ili 1,5 posto. Povećanje broja zaposlenih zabilježeno je u skoro svim županijama, najviše u Zapadnohercegovačkoj, za 4,1 posto, u Tuzlanskoj za 2,3 posto i Srednjobosanskoj za 2,1 posto.