PROSJEČNA PLAĆA U FEDERACIJI BIH Skok u odnosu na prošlu godinu

Minimalna plaća u Federaciji BiH veća za samo 23 marke
Faktor

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za studeni 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.310 KM i nominalno je viša za 1,9 posto, a realno za 2,0 posto, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna isplaćena neto plaća za studeni 2023. godine nominalno je viša za 12,8 posto, a realno viša za 12,7 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 pokazuje da je u studenome 2023. u odnosu na listopad iste godine došlo do povećanja mjesečne neto plaće najviše u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala za 5,4 posto, Prerađivačka industrija za 4,3 posto i Informacije i komunikacije za 3,8 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 2,6 posto, Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za 1,5 posto i djelatnosti i Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 1,0 posto.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna bruto plaća zaposlenih za studeni 2023. godine nominalno je viša za 13,2 posto, a realno viša za 13,1 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za studeni 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.037 KM i nominalno je viša za 2,1 posto, a realno za 2,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.