FOTO  Prof.dr.sc. Mirjana Milićević : Uvažavanje mišljenja javnosti jedan od ključnih europskih kriterija

Prof.dr.sc. Mirjana Milićević : Uvažavanje mišljenja javnosti jedan od ključnih europskih kriterija

Mišljenje javnosti u donošenju odluka definirano je Aarhuškom konvencijom kao jedan od preduvjeta pri ispunjavanju europskih kriterija" kazala je prof.dr.sc. Mirjana Milićević na jučerašnjoj Tribini u Etno selu „Herceg" u Međugorju.

U organizaciji Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine jučer je održana tribina „Zakonska regulativa u zaštiti okoliša i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka".
Pitanje utjecaja javnosti pri donošenju odluka i pravo Aarhuške konvencije predstavila je prof.dr.sc. Mirjana Milićević, voditeljica Centra za EU integracije i projekte Sveučilišta u Mostaru i fokal point Berneske konvencije Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu.
Tribina je počela izložbom i prezentacijom prirodnih resursa u Hercegovini, nakon čega se raspravljalo o temama Zakonske regulative, načinu donošenja Studija o utjecaju na okoliš, Sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i drugim važnim pitanjima o zaštiti prirodnih resursa i svih komponenti okoliša uključujući otpad i energetske resurse.
Na Tribini je sudjelovala predstavnica Federalnog ministrstva okoliša i turizma mag. Zineta Mujaković, predstavnici županijskih ministrstava, Agencije za Jadrnski sliv i drugi relevantni uzvanici.