FOTO  Proboj Tunela Počitelj planiran za manje od mjesec dana

Proboj Tunela Počitelj planiran za manje od mjesec dana
Autoceste FBiH

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 kilometara. Poddionica je podijeljena na dva LOT-a. LOT 1 je podijeljen na dvije sekcije. Sekcija 1 je od početka trase do početka Mosta Počitelj, a sekcija 2 je od kraja Mosta Počitelj do kraja poddionice. LOT 2 je sam Most Počitelj.

"U proteklom razdoblju fokus je bio na zemljanim radovima. U ovom trenutku izvedeni su do značajnog stupnja izvršenosti što je omogućilo prijelaz na sljedeće faze radova. Trenutno je planiran početak cestarinskih prolaza, pristupnih cesta sa postojećim regionalnim cestama, izvođenje radova na odvodnji i preostalim objektima", kazao je Vanja Podhradski, šef projekta JP Autoceste FBiH. 

Dinamika radova na LOT-u 1 teče kontinuirano. Iskop se vrši metodom miniranja i do sada je izvedenost zemljanih radova 62 %. Prilikom temeljenja nasipa pojavilo se pet kaverni i tri vrtače, što je zahtijevalo dodatne istražne radove, međutim pojave su uspješno sanirane i nastavilo se dalje sa projektom. Izvedenost radova na nasipu je 60 %.

Trenutno se izvode radovi na više lokacija na glavnoj trasi, petlji Počitelj, naplatnoj stanici Počitelj, regionalnom putu R425a, gdje se izvode na razini zemljanih radova iskopa i nasipa. Također, radovi se izvode na spojnim cestama M17 i M6, te ostalim prometnicama gdje spadaju nekategorizirane ceste i lokalne ceste. Izvode se na razini pripremnih radova uklanjanju grmlja, drveća, površinskog iskopa i iskopa u širokom otkopu, pojasnio je Jasmin Kunovac, glavni nadzorni inžinjer za trasu.  

Na sekciji 2 nalazi se Tunel Počitelj s dužinom desne tunelske cijevi 1163 m i lijeve 1192 m. Cijevi Tunela Počitelj povezane su sa tri pješačke poprečne veze i jednim prolazom za interventna vozila.

"U lijevoj cijevi Tunela Počitelj imamo za iskopati još 160 metara, za razliku od desne cijevi gdje nam je još ostalo 60 metara do proboja tunela. Planirana dinamika iskopa tunela je drugi mjesec iduće godine, međutim za mjesec dana biti će proboj tunela. U lijevoj cijevi se vrši bušenje nakon čega će doći miniranje i poslije ugradnja primarne podgrade", priopćio je Hrvoje Antičević, Glavni nadzorni inžinjer za tunel.

Hercegovina je poznata po svom nepokolebljivom kršu u kojem krije veliki broj neistraženih špilja i jama koje još uvijek čekaju na svoje istraživanje i pronalazak. Taj izazov dogodio se i za vrijeme iskopa lijeve tunelske cijevi Tunela Počitelj, gdje je otkrivena kaverna koja zbog svoje veličine nije obeshrabrila napredak iskopa.

"Za vrijeme iskopa tunela naišli smo na speološki objekt dosta velikih razmjera 30 m iznad kalote i 30 m ispod nivelete. Za vrijeme iskopa smo sanirali sam speološki objekt tako da smo prebrodili sve stvari koje su nam bile na putu", objasnio je Antičević.