Priopćenje za javnost Koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO H-B ŽSB

Na svojoj redovitoj sjednici koordinacije Udruga HVO H-B proisteklih iz Domovinskog rata Županije Središnja Bosna koja je održana u Vitezu proteklog tjedna razmatrana je problematika oko ukidanja prava pripadnicima HVO-a te selektivnog revidiranja pojedinih pripadnika braniteljske populacije i stradalnika Domovinskog rata.

U svezi s tim Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO ŽSB oglasila se priopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti.

„U posljednjem vremenskom periodu svjedoci smo obračuna Federalnog ministarstva branitelja sa pripadnicima HVO-a ŽSB, u svim općinama, a najviše se ogleda kroz ukidanje prava pripadnicima HVO-a ŽSB koji su bili prognani sa svojih ognjišta (Bugojno, Jajce, Travnik, Dobretići, Fojnica).

Prava pripadnika HVO-a se ukidaju zbog neusklađenosti datuma pripadnosti postrojbi, a opće je poznato da vojna dokumentacija prognaničkih općina je uništena tijekom rata, što nelegalni revizorski timovi ne uvažavaju, te rade po naredbama ministra, a te se naredbe odnose na izvođenje iz prava što više pripadnika HVO-a.

Također, svjedoci smo raznim naredbama i instrukcijama federalnog ministra branitelja koji nalaže općinskim službama za braniteljsko-invalidsku skrb u kojima se vrše izmjene potvrda uvjerenja o okolnosti stradavanja za osobe pripadnike HVO-a koji su bili zatočeni od strane od strane MOS-a (muslimanske oružane snage) da se briše riječ MOS te samim time trebalo bi da se smatra da MOS nije postojao niti je imao logore za ratne zatočenike koji su maltretirani u tim logorima, što je direktno mijenjanje povijesnih činjenica. Poznata je i ministrova naredba od 7.12.2011. godine kojom se nalaže grupama za vođenje vojne evidencije da se određeni podaci o zatočenju ne unose u obrasce uvjerenja o okolnosti stradavanja. Ministrova naredba je u suprotnosti sa svim pozitivnim propisima kojim je regulirano vođenje vojne evidencije. Shodno tome, zatočene osobe hrvatski ratni vojni invalidi koji su stvarni stradalnici domovinskog rata gube status ratnog vojnog invalida na institutu za ocjenu radne sposobnosti u Sarajevu, koji je produžena ruka federalnog ministra branitelja.

Također nam je poznato (od osoba bliskih institutu) da institut ima zadaću da iz prava izvede što više hrvatskih ratnih vojnih invalida što i čini, te svakodnevno dolaze rješenja o izvođenju iz prava HRVI.

Isto tako imamo primjera da HRVI koje su ostvarili pravo po osnovu i ranjavanja i zatočenja izgube pravo na institutu što je u najmanju ruku bezobrazno od strane liječničkih komisija Instituta.

Isti liječnici koji rade na institutu traže od stradalnika hrvatskih ratnih vojnih invalida koji su bili zatočeni i ranjeni osim početnog nalaza ili otpusnice ili certifikata Crvenog križa i tijek liječenja 1993. i 1994. godine.

Ne znamo gdje su ti liječnici živjeli, ali najvjerojatnije nisu živjeli na prostorima Središnje Bosne te ne znaju tijek zbivanja. Da znaju ne bi tražili nalaz od psihijatra iz navedenog perioda jer Središnjom Bosnom je bjesnio rat te uopće nije bilo psihijatarskih ustanova, bar ne na prostoru koji je bio pod kontrolom HVO-a.

Ministar je također javno na televiziji obećao da neće ukidati status hrvatskog ratnog vojnog invalida osobama koje su umirovljene u RH po međudržavnom ugovoru o pravima stradalnika koji su pripadnici HVO-a (ranjeni-zatočeni) što se u praksi ne događa jer svakodnevno na kućne adrese stižu rješenja o gubljenju statusa invalida i to osobama koje su umirovljene po Ugovoru.

Naglašavamo, HRVI koji su ostvarili pravo na mirovinu u RH po Ugovoru su stvarni vojni invalidi i te mirovine koje dobivaju iz RH troše u BiH, plaćaju poreze i ostale životne potrepštine te se od tih mirovina, između ostalog, financira ministarstvo branitelja i ministar.

Ukidanjem statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida osobama koje su korisnici mirovina iz RH, u sumnju se dovode i liječnici iz Republike Hrvatske koji su u prvom i drugom stupnju cijenili ratne vojne invalide, pripadnike HVO-a, te utvrđivali radnu nesposobnost.
Može se kazati, po postupcima liječnika sa Instituta u Sarajevu, da su liječnici u RH nesposobni za posao koji obavljaju, jer su pogrešno davali nalaz i mišljenje za HRVI pripadnike HVO.

Pitamo se tko je tu u pravu, ali se može zaključiti da institut u Sarajevu radi po nalozima federalnog ministra, jer pogaženi su svi nalazi i mišljenja, kako liječnika iz Herceg-Bosne, liječnika koji su radili reviziju 2005. godine, tako i liječnika iz RH.

Opće je poznato da nelegalni timovi za reviziju moraju i trebaju raditi po zakonu, ali vidljivo je da to ne rade, jer revizija se mora izvršavati abecednim redom, što se u praksi ne događa, nego se nasumice izuzimaju dosjei branitelja i odnose u Sarajevo, gdje se navodno vrše provjere dokumentacije u dosjeu, a ministar javno na televiziji kaže, radi se o lažnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima koje je netko prijavio. Ministre, recite javno tko to koga prijavljuje, a ne skrivati.

Shodno svemu gore navedenom koordinacija Udruga HVO H-B ŽSB bit će primorana, ako se nastavi ovaj trend, poduzeti radikalne mjere da bi se zaštitili branitelji naše Županije."

Koordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO H-B ŽSB