Prinudno noćenje vojnika OS BiH u objektu HGSS Mostar na Čvrsnici

Prinudno noćenje vojnika OS BiH u objektu HGSS Mostar na Čvrsnici

Naime, pripadnici bojne veze sa Pala koji dežuraju na čvorištu Pločno. zapali su u nevolju na putu prema vrhu Pločnu gdje su krenuli pješice po dubokom snijegu, a kako je uspon potrajao, dolazak mraka je još više zakomplicirao situaciju na terenu. Niska temperatura (ispod -10°C), vjetar, dubok snijeg, teška oprema i iscpljujući uspon koji je krenuo iz podnožja planine, usprkos dobroj fizičkoj pripremljenosti i naviknutosti ovilh ljudi na ovakve teške uvjete, razlogom su da je smjena potražila zaklon u objektu radio-amatera HZHB, koji su isti prije nekoliko godina ustupili na korištenje HGSS-u Mostar.

Po riječima vojnika-vezista, zamalo je izbjegnuta nesreća koja se mogla dogoditi da su vojnici morali ostati vani i noćiti na otvorenom. HGSS Mostar je inače ovaj objekat namjenio za obuku i trenig spašavatelja cijele asocijacije GSSuBiH i protekle je godine krenuo sa adaptacijom i proširenjem objekta, koji je na visini od 2100 m n/m i nalazi se važnoj strateškoj poziciji te može poslužiti i za druge namjene, pa evo i za nevolju za prinudno noćenje smjene vojnika na Pločnu. Objekt će, nakon završetka radova i proširenja moći primiti 25 ljudi. Foto: Objekt HGSS-a Mostar na Pločnu (Arhiva HGSS-a Mostar)