Prinudna uprava u Hercegovina osiguranju, korisnici za sada bez premija

Odluka o uvođenju prinudne uprave uslijedila je nakon što Hercegovina osiguranje zbog nelikvidnosti nije bilo u stanju isplatiti premije korisnicima životnog osiguranja- uposlenicima mostarskih kompanija Elektroprivrede HZ HB i  Aluminij Mostar.

U  vezi sa tim javili  su nam se djelatnici pomenutih firmi koji smatraju da su izigrani jer ne mogu doći do svojih premija za koje su godinama izdvajali novac za životno osiguranje. Prema pričama djelatnika polica životnog osiguranje istekla je početkom siječnja 2010, i već tada su trebali svoj novac. Nakon toga, Hercegovina osiguranje je pozvala djelatnike  u svoje prostorije da potpišu prijem sredstava, i tada  je obećano da će novac stići na njihove žiro-račune najkasnije do kraja veljače. Kako se isplata nije izvršila u navedenom roku u problematiku se uključio sindikat navedenih kompanija koji je u stalnom kontaktu sa Hercegovina osiguranjem kako bi se pokušao riješiti ovaj spor.

Sama uprava Hercegovina osiguranja uputila je dopis sindikatima u kojemu između ostalog stoji:

"Možemo navesti da su sve aktivnosti , kako Društva, tako i Agencije za nadzor osiguranja usmjerene na rješenje ovoga problema, te sukladno tomu navodimo da će Hercegovina osiguranje d.d Mostar, u cilju što skorijeg rješavanja istog problema poduzeti sve radnje sukladno raspoloživim sredstvima Društva, kako bi se izvršila isplata premije životnog osiguranja. U svezi s tim postoji mogućnost i parcijalne isplate životnog osiguranja osiguranicima sukladno raspoloživim sretstvima Društva o čemu ćete biti blagovremeno informirani".

Na kraju dopisa se kaže da se moli za još malo strpljenja kako bi se problem riješio na obostrano zadovoljstvo.

Kako će se sve riješiti ostaje nam da sačekamo neko vrijeme, a o svim promjenama u vezi sa ovim problemom bit ćete obavješteni putem našeg portala.

hercegovina.info