Prijevara s plaćama

Foto: VL
Foto: VL

Time se na zasjedanju 15. travnja u Sarajevu bavio Zastupnički dom, ali je sve ostalo po starom, piše Dnevni list

Zaključak u ladici

Zastupnički dom je tog 15. travnja odgodio glasovanje o svim prijedlozima za smanjenje plaća i jedino je prihvatio prijedlog Beriza Belkića, zastupnika Stranke za BiH, pa je Vijeću ministara izdan nalog da u roku od 10 dana izradi konkretan prijedlog Zakona o smanjenju javne potrošnje, uključujući i plaće i naknade državnih zastupnika. Prijedlog je trebalo uraditi Ministarstvo financija i trezora, a usvojiti ga Vijeće ministara i uputiti Parlamentu.
Rok za završetak tog posla istekao je prošlog petka, a Ministarstvu financija i trezora do tog dana uopće nije službeno ni dostavljen zaključak Zastupničkog doma Parlamenta BiH. Zato i nije ništa urađeno. Inače, već u startu su i zastupnici koji su glasovali za nalog Vijeću ministara tvrdili da se radi o - nemogućem zadatku.
Tako se velika priča o smanjenju plaća državnim dužnosnicima pretvorila u veliku prijevaru i laž. Više nema nikakve dvojbe da su najave kako će dužnosnici BiH napokon početi dijeliti sudbinu građana bile tek jedan iz arsenala predizbornih trikova.

Statistički podatak

Zastupnike Parlamenta BiH od konkretne odgovornosti spašava to što Ustav ne dopušta reduciranje plaća i uopće primanja državnih dužnosnika. Međutim, da im je stalo do ušteda u proračunu, mogli su, bez obzira na ustavne i zakonske odredbe, riješiti cijeli slučaj. Uostalom, zastupnik Ante Domazet (SDP) predložio je kolegama na zasjedanju 15. travnja kolektivno i individualno samoodricanje "određenih prava koja su u sadašnjoj situaciji neprihvatljiva".
Ili prijedlog Kluba zastupnika SDA da Zajednička komisija Parlamenta BiH za administrativne poslove odmah smanji plaće i privilegije svim zastupnicima i izaslanicima za 35 posto.Denis Bećirović (SDP) ponudio je na usvajanje svoj prijedlog po kojem bi sve plaće državnih dužnosnika bile drastično smanjene, paušali i naknade profesionalnim zastupnicima i izaslanicima ukinuti, a tako ušteđeni novac bi se usmjerio u državni fond za stipendiranje nadarenih studenata i učenika.

Priča o smanjenju primanja bh. dužnosnika potpuno je utihnula i kako stvari stoje, svi oni će do isteka mandata nastaviti u svoje džepove trpati gomile novca poreznih obveznika. Prosječna plaća u BiH iznosi 428 eura, a plaće državnih dužnosnika se kreću od 2450 do 3580 eura. Treba naglasiti da je iznos prosječne plaće u državi puki statistički podatak - u nju su ukalkulirane i ogromne plaće državnih dužnosnika. Prosječne plaće u realnom sektoru kreću se tek oko 250 eura.