Pri ulasku u BiH stranci u novčaniku moraju imati 150 KM

Pri ulasku u BiH stranci u novčaniku moraju imati 150 KM
N1

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH utvrdilo je kako svaki stranac mora imati 150 konvertibilnih maraka za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Državljanin druge zemlje pri ulasku mora imati propisani iznos u konvertibilnim markama ili pak u stranoj konvertibilnoj valuti. Odluka se odnosi na tekuću 2020. godinu, a iznos je isti kao i prošle godine. 

Osim propisanog novčanog iznosa, stranac koji ulazi u tu zemlju može imati i "sredstva bezgotovinskog plaćanja" koja prihvaća bankarski sustav BiH, a uvažit će im se i dokaz o smještaju ili organiziranom putovanju.