PREDSJEDNIŠTVO O PRORAČUNU Prihodi od poreza povećani za skoro 20 posto, rashodi veći nego prije, a vanjski dug raste

PREDSJEDNIŠTVO O PRORAČUNU Prihodi od poreza povećani za skoro 20 posto, rashodi veći nego prije, a vanjski dug raste

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bi danas na izvanrednoj sjednici trebalo razmatrati Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu.

Vijeće ministara BiH je 15. ožujka jednoglasno utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH za ovu godinu, koji je Ministarstvo financija i trezora uputilo Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja taj zakon.

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 milijuna KM u odnosu na proračun institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000 KM i povećani su za oko 155 milijuna KM ili 18 posto u odnosu na proračun za 2022. godinu.

Ostali izvori financiranja

Ostali izvori financiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000 KM, namjenska sredstva za financiranje institucija BiH u iznosu 692.000 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000 KM i veći su za 23 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362 KM, što je povećanje za 426.777.243 KM u odnosu na proračun iz prethodne godine. Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u proračunu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362 KM i veći su za 668.577.243 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nastavak reformi 

Nacrtom proračuna za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Europsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova suradnje s NATO-om.

Istovremeno se proračunska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata proračunskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.