Predloženi "paket" neprihvatljiv za HDZ 1990

HDZ 1990, HDZ 1990, priopćenje, teslić, povratnici, Republika Srpska, ilija cvitanović, HDZ 1990, ilija cvitanović, HDZ 1990, HDZ 1990, priopćenje, HDZ 1990

a BiH dodatno učvršćuje kao konfederativna država dva centralizovana entiteta, jednog sa srpskom i drugog s bošnjačkom dominacijom.

"Srbima i Bošnjacima se ostavlja mogućnost dvostrukog veta, a Hrvatima se ne daje mogućnost ni zaštita nacionalnih interesa u Domu naroda. Takav razvoj događaja u konačnom ishodu prijeti i samom opstanku države BiH" - istaknuto je na sjednici Predsjedništva HDZ 1990 koja je održana danas u Mostaru.

Uz ocjenu da se najnovijim prijedlogom ustavnih amandmana ne ostvaruje ni jedan od strateških ciljeva - ravnopravnost konstitutivnih naroda i funkcionalnost države BiH, Predsjedništvo HDZ-a 1990 je istaklo da u dosadašnjem procesu pregovaranja nisu uvaženi konstruktivni zahtjevi ove stranke koji bi doveli do istinske ravnopravnosti hrvatskog naroda u procesu odlučivanja na državnom i entitetskom nivou.

Iz HDZ-a 1990 saopšteno je da ovaj prijedlog ne garantuje ni veću funkcionalnost državnih institucija, nego uvodi dodatne mehanizme koordinacije između Savjeta ministara BiH i entiteta, te usložnjava sistem odlučivanja, unosi dodatne mogućnosti trajnih blokada i razvodnjava ulogu državnih institucija.

Predsjedništvo HDZ-a 1990 najavilo je da će inicirati hitno održavanje Hrvatskog foruma političkih stranaka potpisnica Kreševske deklaracije, te predstavnika kulturnih, naučnih i crkvenih institucija hrvatskoga naroda u BiH.

Predstavnici EU i SAD nastavili su juče i danas odvojene razgovore sa predstavnicima političkih partija u BiH.

Razgovore vode otpravnik poslova Ambasade SAD u BiHDžonatan Mur, švedski ambasador u BiH Bose Hedberg, čija zemlja predsjedava EU, i direktor Generalnog sekretarijata Savjeta EU za spoljne poslove Robert Kuper.

FENA