PRAVDIĆ PISAO JURKOVIĆU “Promjena projekta ugrozila bi angažman s kreditorima”

PRAVDIĆ PISAO JURKOVIĆU “Promjena projekta ugrozila bi angažman s kreditorima”
hercegovina.info

Mještani sela Vinine, Dašnica, Zaušlje i Lujtosjer jučer su najavili blokadu na novoj magistrali Stolac-Neum, jer im, kako tvrde, nije osiguran priključak za njhova sela onako kako je utanačeno na javnoj raspravi, već na potpuno drugom mjestu. 

S problematikom su upoznali i novog načelnika, dok za starog tvrde da im je dokumentaciju mjesecima držao u ladicama. 

“Općina Neum je upoznata s pitanjem priključka o kojemu se govori. U Općinu Neum, na ruke načelnika stigao je zahtjev od imenovanih u vašem tekstu, da se uputi zahtjev investitoru vezano uz traženi priključak. Obzirom da načelnik Dragan Jurković tada nije nazočio javnim raspravama koje se spominju, zatraženo je službeno očitovanje od JP Ceste FBiH o ovome slučaju”, kažu za hercegovina.info iz Općine Neum. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proslijedili su i odgovor Cesta Federacije neumskom načelniku kada je u pitanju spomenuta problematika. 

Direktor Ljubo Pravdić u istome piše da su JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskom regulativom uradile projektnu dokumentaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac. 

“Projekat izgradnje ceste Neum – Stolac dionica Cerovica – Stolovi urađen je 2015. godine. Želimo vas informirati da na projektnoj dokumentaciji nije bilo izmjena niti bilo kakve korekcije što se tiče raskršća i priključaka na novoprojektiranu cestu. Na terenu su provedene javne rasprave u općinama Neum I općini Stolac. Na urađenu projektnu dokumentaciju nije bilo primjedbi niti zahtjeva za priključcima na novoprojektirani cestu. Investitor je osigurao sredstva iz kreditnih aranžmana i pribavio potrebna ODobrenaj za izugradnju ceste Neum – Stolac u skladu s projektnom dokumentacijom. Radovi na izgradnji ceste izvode se kontinuirano bez zastoja. Ukoliko bi došlo do izmjena u projektnoj dokumentaciji u tom slučaju moralo bi se izmijeniti Odobrenje za građenje, što je vrlo složen proces, a istovremeno bi bio ugrožen aranžman s kreditorima. Projektirano raskršće na magistralnoj cesti za priključak sela Vinine, Dašnica i ostalih sela u ovom prostoru udaljeno je 400 metara od sela Vinine, a ostala četiri sela, kao i vrh Budisavina povezana su potputnjakom na toj lokaciji tako da je za sve osiguran nesmetan pristup. Mještani sela koja gravitiraju na ovom prostoru nemaju razloga za zabrinutost jer je svima osiguran pristup objektima i parcelama, a postojeća prometnica i lokalne ceste su povezane na novoprojektiranu cestu”, piše u dopisu od 8 travnja direktor Cesta Federacije načelniku Neuma.

Mještani pak tvrde potpuno suprotno od onoga što je navedeno u dopisu. Navode da su na javnoj raspravi usuglasili priključak u mjestu Vinine, da bi se najedanput pristupilo trećem rješenju, izgradio podvožnjak, a mještane prisililo da moraju ići u susjedno selo Crenoglav da bi se uključili na magistralnu cestu. Navode i da im je odsječen pristup parcelama, te da se moraju voziti kilometrima zbog nekoliko metara, što je potpuno dijametralno suprotno navodima iz Pravdićeva dopisa. Spremni su na sve demokratske poteze da bi se projekt vratio u okvire dogovorene na javnoj raspravi, a najavljuju i blokadu prometnice Stolac - Neum. 

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.