POZITIVNO POSLOVANJE Sve više bh. građana putuje vlakom, Željeznicama FBiH rekordna dobit od skoro 23 milijuna KM

POZITIVNO POSLOVANJE Sve više bh. građana putuje vlakom, Željeznicama FBiH rekordna dobit od skoro 23 milijuna KM
Twenty20

Javno poduzeće Željeznice FBiH u prošloj godini imali su operativnu dobit od 22 milijuna 729 tisuća i 510 KM.

Dobit je u 2018. godini iznosila 19 milijuna 27 tisuća i 649 KM. Operativni prihodi kompanije u 2019. godini iznosili su 117, 5 milijuna KM. Oni su manju za 1,7 milijuna u odnosu na godinu ranije.

U 2019. godini prevezeno je 9, 1 milijuna tona robe što je za 5.000 tona više nego u 2018. godini što je rezultiralo povećanjem prihoda od prevoza roba za milijun i pol KM.

U putničkom prometu Željeznice FBiH su u 2019. godini prevezle 496.844 putnika, što je povećanje od 83.373 putnika u odnosu na 2018. godinu. Broj radnika u 2019. godini je za 115 radnika manji u odnosu na 2018. godinu.

"Vrijednost investicija koje smo stavili u funkciju u 2019. godini iznosi 26,4 milijuna KM. Nastavljen je kontinuitet smanjenja glavnog duga prema Poreznoj upravi FBiH.

Generalni direktor Željeznica FBiH naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovno izmiruje ne samo tekuće obaveze, nego i obaveze koje su nastale u ranijim periodima. Prema javnim fondovima po osnovu poreza i doprinosa u 2019. godini uplaćeno je 30,6 milijuna KM", rekao je generalni direktor Enis Džafić.