Potvrđeni rezultati: SIP objavio imena 53 izaslanika izabrana u Dom naroda Parlamenta FBiH

Potvrđeni rezultati: SIP objavio imena 53 izaslanika izabrana u Dom naroda Parlamenta FBiH
Mandati su dodijeljeni sljedećim izaslanicima:

IZASLANICI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

1. Jusić Hadis
2. Halilović Hajrudin
3. Ahmetović Senad
4. Skopljak Fahrudin
5. Alić Senad
6. Hadžić Dževad
7. Isak Ramo
8. Duvnjak Jasmin
9. Kapić Jasminko
10. Musić Nijaz
11. Mušanović Elvedin
12. Hajdarović Alisa
13. Marić Zvonko
14. Čampara Aljoša
15. Suljević Samir
16. Tufekčić Jasenko
17. Čeljo Senad

IZASLANICI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

1. Ilija Ilić
2. Šahinović Anel
3. Krešić Boris
4. Tadić Ivo
5. Fejzić Edim
6. Saraf Marko
7. Džambas Zdenka
8. Nakić Ilija
9. Martinović Tomislav
10. Džeba Damir
11. Raguž Iva
12. Iličić Marija
13. Bešlić Zdravko
14. Mandić Tomislav
15. Marjanović Damir
16. Ivić Ivan
17. Šarac Stipan

IZASLANICI IZ REDA SRPSKOG NARODA

1. Ilić Slađan
2. Vujović Žarko
3. Simić Mladen
4. Milović Daliborka
5. Atanasijević Ljubinka
6. Saradžić Vesna
7. Dujmović Zora
8. Viteškić Smiljana
9. Stojanović Igor
10. Radun Duško
11. Broćeta Goran
12. Damjanović Dragana
13. Tanović Velemir
14. Puzigaća Drago

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IZASLANICI IZ REDA OSTALIH

1. Kantarević Rasim
2. Trepanić Mirela
3. Imširović Sandra
4. Srna Bajramović Segmedina
5. Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravomoćnosti odluka o raspodjeli mandata izaslanicima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-61/19 i 06-1-07-1-64/19 od 11.02.2019. godine, navode u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.

SIP će tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda potvrditi dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane člankom 37. stavak (3) Naputka o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

-Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH" i sukladno članku 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka s pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Parlamenta FBiH i na taj način su se stekli uvjeti za konstituiranje Doma naroda PFBiH, priopćili su iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

HMS