FOTO  Potpora HDU-a dr. Draganu Čoviću

Potpora HDU-a dr. Draganu Čoviću
...iskazao je punu potporu koaliciji HNS-a na čelu sa HDZ-om BiH i načelima za koja se oni zalažu.
„ Ja osobno, a pogotovo Hrvatska demokratska unija dajemo potporu HNS-u i HDZ-u BiH, kao nositelju aktivnosti za ove predstojeće izbore i dr. Draganu Čoviću kandidatu za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, jer smatramo da vrijeme i procesi koji će se odvijati unutar Bosne i Hercegovine, a koji su bitni za Hrvatski narod, predstavljaju jedan izazov i zadatak na koji treba odgovoriti, a ljudi unutar ove koalicije to itekako mogu"- rekao je Grabovac.
„Mi smo članica HNS-a i borit ćemo se za pobjedu koalicije HDZ-a i HNS-a BiH i vjerujemo da liste HDZ-a i HNS-a BiH će imati dovoljan broj predstavnika odnosno zastupnika na državnoj i federalnoj razini, kako bi se zajedno izborili za zaštitu prava pripadnika HVO-a, jer diskriminacija koja je na sceni po pitanju pripadnika HVO-a je prevelika."
Dr. Dragan Čović se zahvalio na iskazanoj potpori, te izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da su ljudi prepoznali istinsku snagu i zajedništvo ove koalicije i da su načela za koja se zalaže HDZ BiH i stranke u HNS-u BiH jedini pravi put za europsku Bosnu i Hercegovinu, za državu po mjeri svakog čovjeka i za državu u kojoj će svi narodi biti jednakopravni.
Također dr. Čović je rekao ,kako ćemo se koz koaliciju HNS-a, snažno i odlučno usprotiviti svakom iskrivljavanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskom ratu te ugrožavanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja.