Poslanici o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

prebivalište, zakon o prebivalištu, BIH, izbori, Predstavnički dom, poslanici, parlamentarni izbori, plaće, Zastupnici, zastupnica, BIH, BIH, vlasti, parlament, parlament fbih, parlamentarna skupština, politička kriza  , parlament
Predloženi zakon zadržava pravo značajnog broja zaposlenih u institucijama BiH na otpremninu u iznosu njihovih šest neto plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci, odnosno šest prosječnih plaća u BiH ukoliko je to za njih povoljnije, ali uvodi ograničenje na maksimalan iznos otpremnine koji se može isplatiti na 12 prosječnih plaća u BiH.

Tim minimalni iznos otpremnine ostaje kao i do sada 4.980 KM, ali se maksimalan iznos otpremnine ograničava na 9.960 KM. Poslanici bi se trebali izjasniti i o zahtjevu Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatra po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona, kojim će Vijeću ministara biti omogućeno da, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenuje dva nezavisna eksperta u sastav Stručnog vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Pred poslanicima bi se trebali naći i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH. Između ostalog, trebao bi biti razmatran i Godišnje izvješće Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH za 2015. godinu.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o napretku u procesu ispunjavanja uvjeta BiH na europskom putu; Izvješće o realizaciji mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća o BiH za 2015. te Izvješće o napretku u provođenju Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za nivo Vijeća ministara BiH.