POSKUPLJUJE LI STRUJA? Vlada FBiH proglasila stanje ugrožene sigurnosti opskrbe električnom energijom

Vlada FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti opskrbe električnom energijom za 2024. godinu, usljed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu.

Vlada Federacije BiH će u stanju ugrožene sigurnosti opskrbe propisati način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena opskrbe električnom energijom.

Vlada FBiH

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Federacije BiH i sredstvima javnog informiranja. Kako je navedeno u obrazloženju, donošenjem današnje odluke stvara se pravni osnov da Vlada Federacije BiH postupi u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, odnosno u stanju ugrožene sigurnosti opskrbe, može uvesti posebne mjere kojima će propisati način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena opskrbe električnom energijom.

Naime, prema analizi JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u skladu sa trenutnim tržišnim uvjetima, prosječna cijena tržišne opskrbe električnom energijom za 2024. godinu bi iznosila 141,53 eura/MWh, tj. prosječno povećanje bi bilo u iznosu od 87 posto.

Vlada FBiH

Bez primjene bilo kakvog vida ograničavanja cijena opskrbe električnom energijom, preko 96 posto trenutnih kupaca električne energije na koje su se primjenjivane dosadašnje odluke o ograničavanju cijena, imalo bi povećanje cijene opskrbe električnom energijom preko 60 posto.

S obzirom na to i današnja odluka ima za cilj zaštiti kupce koji se električnom energijom opskrbljuju u okviru usluge tržišnog opskrbljivanja od ekstremnog povećanja cijena, tvrde iz Vlade FBiH.