PORIBLJAVANJE Ramsko jezero bogatije za 18 000 jedinki ribe

PORIBLJAVANJE Ramsko jezero bogatije za 18 000 jedinki ribe

U organizaciji SRTD "Ramske vode" na Ramskom jezeru izvršeno je poribljavanje s 18.000 komada ribe.
 Jezero je bogatije za 10.000 komada kalifornijske pastrve, 5.000 komada potočne pastrve i 3.000 komada jezerske zlatovčice.
 Nabavku ribe financirala je Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a ribu su isporučili Butrex-ribarstvo d.o.o. Trebinje, Riba Neretva d.d. Konjic i Ribogojilište Neretva d.o.o.
 Poribljavanju su prisustvovali članovi SRTD "Ramske vode", Županijski poljoprivredni inspektori i djelatnici EP HZ HB, piše Rama-Prozor.info