POREZNE PRIJAVE Poziv iz Porezne uprave FBiH za pravne osobe, poduzetnike i građane

POREZNE PRIJAVE Poziv iz Porezne uprave FBiH za pravne osobe, poduzetnike i građane

Porezna uprava Federacije BiH (FBiH) poziva porezne obveznike - pravne osobe, poduzetnike i građane da do zakonski predviđenog roka, podnesu porezne prijave.

Do 31. ožujka podnose se godišnja prijava poreza na dohodak za prošlu godinu, prijava poreza na dobit za prošlu godinu, priopćeno je iz federalne Porezne uprave.

Godišnja prijava poreza na imovinu za tekuću godinu podnosi se po županijskim propisima do 31. siječnja, a za Tuzlansku županiju do kraja veljače, dok se prijave komunalne, županijske i općinske pristojbe, podnose u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaku županiju, odnosno općinu pojedinačno.

Više informacija o podnošenju prijava, te iznosu kazni za neučinjeno, nalaze se na web stranici Porezne uprve FBiH