POPLAVE Na području Tuzle ukinuto stanje prirodne nesreće

POPLAVE Na području Tuzle ukinuto stanje prirodne nesreće
Čitatelj

Nakon donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta, postupajući po prijavama građana o štetama upućenih Službi civilne zaštite, izvršen je uvid na terenu i konstatirano da je došlo do izlijevanja manjih potoka i kanala u zonama začepljenih i neadekvatnih propusta što nije prouzrokovalo značajnije negativne posljedice po stambene i pomoćne objekte, došlo je do podlokavanja potočnih obala, oštećenja manjih nepropisno sagrađenih mostova, nagomilavanja zemljanog materijala u vodotocima i spiranja nasipnog materijala na makadamskim cestama.

Pored navedenog, došlo je do manjih pojava odrona i različitih vidova nestabilnosti na terenima, klizišta i drugih geoloških promjena. Prijave se uglavnom odnose na postojeća evidentirana klizišta i ranije nastale promjene od istih. Od ove nesreće nije došlo do značajnog pogošanja stanja na terenu, a nivo vode u vodotocima se značajno smanjio nakon prestanka padalina.

Imajući u vidu navedeno, te da je hidrometeorološka situacija za ovo područje povoljna i u narednom periodu, Gradski stožer civilne zaštite predložio je gradonačelniku Grada Tuzle da donese Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području grada Tuzle koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području Grada Tuzle broj:02/40-A-007076-2020 od 22.6.2020. godine.

Odlukom o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području grada Tuzle, utvrđene su dalje slijedeće obaveze:
1. Gradski stožer civilne zaštite nastavlja izvršavati aktivnosti na provođenju mjera otklanjanja posljedica ove prirodne nesreće u skladu sa Planom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, za ovu fazu djelovanja.
2. Zadužuju se gradske službe za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće.
3. Gradska komisija za procjenu šteta je dužna u propisanom roku, u skladu sa svojim nadležnostima izvršiti sve poslove na procjeni šteta na području Grada Tuzle, navedeno je iz Ureda za informiranje Grada Tuzle.