Pokušao se spaliti pred zgradom Vlade F BiH

Iako su ga vatrogasci i policija uspjeli odvratiti od samospaljivanja, Suljić je sarajevskom listu kao da nije odustao od svoje namjere. Ako mu nadležni, prvenstveno boračka ministarstva, uskoro ne pomognu, ponovo će pred zgradu Vladu. Upozorava da ga tada nitko neće moći odvratiti od samospaljivanja.

- Došlo mi je do grla. Nemam više snage. Nemam više što izgubiti osim života. Nemam posao, nemam gdje živjeti. Nitko neće da me primi da radim jer sam već pred mirovinu. Bio sam od prvog do zadnjeg dana u Armiji RBiH. Branio sam državu, koja je sada digla ruke od mene - kaže Čosić.

Obraćao se, kaže, svim boračkim ministarstvima, strankama SDA i SDP, ali bezuspješno. Nikada mu nitko nije pomogao.