POJAČANE KONTROLE Provjera higijensko-epidemioloških preporuka u djelatnostima koje mogu raditi

POJAČANE KONTROLE Provjera higijensko-epidemioloških preporuka u djelatnostima koje mogu raditi
Arhiva

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUIP) danas je saopćila da su federalni sanitarni inspektori zaključno sa subotom, 2. svibanja, na graničnim prijelazima izdali 31.810 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

"Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa Covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH", rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.476 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantene. Isto vrijedi i za 344 osobe – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko distrikta BiH, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta BiH.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 69 osoba kojim su sanitarni inspektori RS-a tijekom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantenu, te podatke o rješenjima za 84 vozača koji imaju prebivalište u FBiH. Inspektorat Brčko distrikta BiH je dostavio podatke za sedam osoba kojima su jučer izdata rješenja o izolaciji, a koja imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 59 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.561 osobu istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena i tijekom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je priopćeno iz FUIP-a izvršeno je osam inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno devet prekršaja, što podrazumijeva podnošenje devet prekršajnih naloga u iznosu od 10.000 KM.

"Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog stožera civilne zaštite broj 154. omogućen rad da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te upozoravamo da će, kako federalne, tako i nadležne županijske inspekcije biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa", priopćio je Ajdinović.

"Napominjemo da će inspekcijski organi biti rigorozni i da se neće dopustiti nepoštivanje preporuka iz člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za što su zakonom propisane novčane kazne u rasponu od 2.000,00 do 10.000,00 KM.