PODRŠKA DOMA NARODA Zet Dragana Čovića može biti direktor BHANSA-e do mirovine

Davorin Primorac

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je omogućio Davorinu Primorcu, direktoru BHANSA-e da može njome vladati dokle god poželi. Naša stranka uputila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, no najbitnija među njima je da Uprava poduzeća ima neograničeni mandat.

Sporni prijedlog kojeg je predložio Edin Forto (Naša stranka) već danima je u medijima jer je resorni ministar zatražio da ide u hitnu proceduru. Davorin Primorac već je 8 godina na čelu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) i iduće godine mu istječe mandat, a prema Zakonu direktor te državne institucije može biti najviše dva mandata. Sada je Forto, kao koalicijski partnera HDZ-a, u hitnu proceduru dao prijedlog za spašavanje zeta koji je na kraju ipak išao po skraćenom postupku.

Burno na sjednici

"Hitnost ove procedure leži u činjenici da su jednostavne izmjene zakona i to je neka praksa kada se radi o manjim izmjenama, tako smo ga i uputili s Vijeća ministara. Moram reći da sam svjedočio nekim teški kvalifikacijama kojih možda nisam bio svjestan, a što su neki govorili da će biti nemjerljiva šteta za Bosnu i Hercegovinu ako se ovo usvoji s naglaskom na preskakanje komisija. S druge strane, jučer u Direkciji Europske unije napomenuli su nam da je ovo jedan od prioritetnih zakona. Meni je sasvim u redu da ide hitna procedura, a i bilo kakva procedura kakva se ovdje odredi. Pozivam vas da podržite ovaj zakon", kazao je Forto na početku rasprave.

Kome se žuri za doživotni mandat Davorina Primorca?

"Zahtjev nije opravdan jer predlagač nije obrazložio razloge za hitnost kako je propisano Zakonom. Postavlja se pitanje pa što je onda opredijelilo Vijeće ministara da ovo predloži po hitnom postupku, što je bilo ministru Forti da ovo razmatra Vijeće ministara po hitnom postupku? Tko je to od njega tražio da ovako mijenja izmjene ove važne Agencije i to baš ove Agencije. Predloženim izmjenama i dopunama ukidaju se ograničenja za članove Uprave Agencije, odnosno za direktora i zamjenike direktora. Dosad su bila dozvoljena samo dva mandata, a sada se uvodi mogućnost višestrukih mogućnosti, tj. neka osoba može biti doživno direktor ili zamjenik direktora. Zašto je to baš sada hitno? Ili da preformuliram, kome je to tako stalo da nekome hitno omogući doživotni mandat? Ako nije i ako ja nisam u pravu, molim predlagača da kaže što jest. Je li u pitanju politička trgovina i koje zahtjeve mora ispuniti 'Trojka' i zašto se ponižavaju ministri 'Trojke' da se nekome isporuči doživotni mandat? Tko vas je tako zadužio pa da ovako prihvaćate štete izmjene i dopune? Ovime ste zapravo spriječili komisijsko i amandmansko djelovanje, jasno je da se radi o dogovoru HDZ-a, SNSD-a i 'Trojke'", kazao Džemal Smajić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Što je Naša stranka Edina Forte ranije govorila?

"Na proslavu BHANSA-e koja je koštala oko 300 tisuća maraka reagirala je i Naša stranka. Tada su pisali 'BHANSA je ponizila sve građane rastrosnošću kada su potrošili 300 tisuća maraka na proslavu. Govorili su da je to javna nabavka, no osnovni kriterij za javnu nabavku je njezina svrsishodnost. Očekujemo odgovor od BHANSA-e da ukaže što je ovdje svrsishodno i kome je koristila ta proslava?'.

Sada vidimo da se Upravi i Direktoru BHANSA-e iznos dodatno povećava na 250 tisuća maraka, a to pravdate da je iz praktičnih razloga", prokomentirao je SDA-ov Safet Softić

Bez diskusije, glasovanje prošlo 'glat'

Predsjedatelj Ademović pozvao je nazočne zastupnike na diskusiju, no nije bilo previše zainteresiranih pa se prešlo na glasovanje. Općom i entitetskom većinom usvojen je prijedlog zakona, a za ovjekovječenje Primorca glasovalo je 8 zastupnika, 5 je bilo protiv, a jedan zastupnik je bio suzdržan.

Primorac pisao o Primorcu

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) još u studenom 2023. predložila je izmjene zakona po kojim bi bilo ukinuto ograničenje broja mandata na koje ista osoba može biti imenovana za direktora i zamjenika direktora ove agencije. Isto predlažu i kada su u pitanju članovi Vijeća BHANSA-e.

Po aktualnom zakonu član Uprave BHANSA-e imenuje se na pet godina, a član Vijeća na četiri, "s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja". No tada se predlagala izmjena pa umjesto "s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja" piše samo da se ista osoba može ponovo imenovati.

Na isteku mandata

Direktor BHANSA-e već drugi mandat, dakle posljednji koji je moguć po još važećoj odredbi zakona, je Davorin Primorac, često u medijima spominjan kao zet Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a i zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kroz koju moraju proći i ove predložene izmjene zakona.

Primorac je drugi put na ovu poziciju imenovan u ožujku 2021. godine na pet godina. Tomislav Marinković je zamjenik direktora i prvi mu je mandat.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.