Podignuta optužnica za ratni zločin počinjen u Velikom parku u Sarajevu

Pravosuđe
Pravosuđe

Tužitelj Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv:

- Vikić Dragana, rođenog 1955. godine.
- Pušina Jusufa, rođenog 1949.godine.
- Uzunović Nermina zv."Šok", rođenog 1957.godine.
- Čovčić Mladena, zvanog „Rogatica", rođenog 1970. godine.

Optuženi se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a, policijskih snaga i rezervnog sastava policije u Sarajevu, u mjesecu travnju 1992. godine, postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, te da su znali i bili informirani o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u kvaru, na području sarajevskog naselja Dobrinja i njihovom stavljanju pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednosnih struktura, koji su nakon toga izvedeni na lokalitet Velikog parka, u blizini Doma policije u središtu Sarajeva, gdje su protivno Ženevskim konvencijama i odredbama međunarodnog humanitarnog prava koje definiraju postupanje sa ratnim zarobljenicima, ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja, u čemu su sudjelovali optuženi Uzunović i Čovčić i druge osobe.

Nakon ubojstva, njihova su tijela sklonjena i odvežena sa ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza.

Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga.

Optuženi se terete da su, kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura, koji su se nalazili na svojim položajima ili u blizini mjesta zločina, bili informirani o zločinu ili osobno svjedočili počinjenju zločina, nakon čega su propustili da uhite, procesuiraju i sankcioniraju počinitelje i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela.

Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu i temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

Vecernji.ba