Podignuta optužnica protiv 29 graničnih policajaca

Sud BiH tabla
Sud BiH tabla
Optužnica je podignuta protiv Marinka Šutala, Marije Prce, Ankice Zovko, Mladena Krndelja, Zvonka Kneževića, Ivana Obradovića, Petra Oberana, Đure Pažina, Slavice Hrkač, Mladena Božića, Dominika Pavlovića, Zdenka Pehara, Gorana Buće, Luke Mustapića, Dragana Ljubića.

Optužnica je podignuta i protiv Milenka Krešića, Ante Hercega, Seada Tabakovića, Miljenka Ereša, Fuada Osmića, Ivice Dodiga, Gorana Nikolića, Slavena Šaravanje, Trivka Marića, Maria Šaravanje, Branimira Minića, Semira Vele, Zorana Zekića i Ognjena Šućura.

Oni se terete da su se kao ovlaštene službene osobe u poduzećima "Šutalo trade", "Ekspres šped" i "Mega šped" iz Čapljine, po prethodnom dogovoru sa ovlaštenim službenim osobama Uprave za neizravno oporezivanje BiH i Granične policije BiH na graničnom prijelazu Doljani, međusobno udružili sa njima poznatim osobama s ciljem da u rujnu i listopadu 2004. godine za dogovorenu novčanu naknadu, suprotno važećim zakonskim odredbama, omoguće da se provedu nezakonite carinske procedure.

Optuženi su, prema optužnici, na Graničnom prijelazu Doljani omogućili legalizaciju uvoza tabljenih osobnih motornih vozila u BiH, tako što su sačinjavali, izdavali i ovjeravali jedinstvene carinske isprave, te sačinjavali i izdavali lažne fakture za kupovinu rabljenih putničkih motornih vozila, da bi se na osnovu takvih dokumenata, bez pokazivanja robe carinskom organu, uvezla vozila za račun i korist drugih lica.

Ove osobe se terete da su iskoristili svoj službeni položaj, odnosno prekoračili granice svog službenog ovlaštenja kako bi drugome pribavili imovinsku korist veće vrijednosti, odnosno drugom nanijeli štetu, čime su učinili kazneno djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Tužiteljstvo je priopćilo da je optužnica proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

(srna)