Plinovod kroz Hercegovinu podržali i Amerikanci

Plinovod kroz Hercegovinu podržali i Amerikanci

Njime su obuhvaćeni projekti koje provodi JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar te projekti koje provodi BH-Gas d.o.o. Sarajevo. Prema podacima iz izvješća, projekti koje provodi BH- Gas su plinofikacija SBŽ i južna interkonekcija BiH - Hrvatska. Ono što je svakako zanimljivo jest upravo južna interkonekcija čija je provedba predviđena na području ZHŽ, HNŽ, HBŽ i SBŽ. Studija izvodljivosti koja obuhvaća CBA, ESIA i idejni projekt nužna je za izgradnju transportnog plinovoda Zagvozd (RH) - Posušje - Novi Travnik dužine 114 km s odvojkom za Mostar dužine 48 km. Projekt se nastavlja na plinovod Zenica - Travnik te plinovod Brod - Zenica, a svi su uvršteni u SPP razvoja energetskog sektora FBiH. Projekt je na listi projekata od uzajamnog interesa zemalja Energetske zajednice JIE, PMI 2016. - i kandidiran je za listu projekata od interesa za EU, PCI 2017. Vlada FBiH je lani donijela zaključak kojim je projekt južna interkonekcije proglasila projektom od strateškog značaja za FBiH, a resorno ministarstvo i BH-Gas zaduženi su intenzivirati i nastaviti aktivnosti na realiziranju istog. Projekt predstavlja dio plinskoga prstena EnC, daje mogućnost povezivanja s već integriranom plinskom mrežom EU-a i tranzit plina kroz BiH na pravcu jug - sjever i obratno. Povezivanjem na Južni plinski koridor te pristupom skladišnim kapacitetima u okruženju i planiranom LNG terminalu, osigurala bi se diversifikacija izvora i značajno povećanje sigurnosti opskrbe FBiH i BiH plinom. Realiziranjem ovog projekta osigurala bi se mogućnost korištenja prirodnog plina u novim područjima u FBiH, što bi utjecalo na smanjenje C02, S02 i NOx u regiji.

U BH-Gas početkom ovog mjeseca održan je sastanak predstavnika Veleposlanstva SAD-a u BiH, USAID-a, EBRD-a i BH-Gasa u vezi sudjelovanja ovih institucija u izgradnji spomenutog plinovoda. Tom prilikom je potvrđena podrška projektu od Veleposlanstva SAD-a i USAID-a koji su spremni financirati izradu sljedeće razine tehničke dokumentacije - studiju izvodljivosti, idejni projekt i studiju utjecaja na okoliš. Za tu namjenu su osigurana grant sredstva te pokrenute aktivnosti na pripremi dokumentacije.•

večernji.ba