PD ’Orlova stina’ i 100 žena na vrhu Kamešnice

PD ’Orlova stina’ i 100 žena na vrhu Kamešnice
Od sela Podgradina uspeli smo se do Pršinog vrila, planinarskog skloništa i isteimenog izvora pitke vode od kud smo nakon okrepe nastavili prema vrhu Konj, najvišem vrhu Kamešnice sa visinom 1856 mnv. Sunčan i izrazito vruć dan nije nas obeshrabrio nego smo ponosno na vrh iznjeli zastavu PD "Orlova stina" i Općine Tomislavgrad.

Pored uspona od Podrgadine druga ekipa Orlove stine krenula je na najviši vrh Kamešnice od Čukljića te preko Kurtagića doca. Tempo im bio takav da su se u isto vrijeme uspeli na najviši vrh Kamešnice kao i ekipa koja je krenula od Pogradine.

PD Orlova stina/Tomislavcity