PALE KAZNENE PRIJAVE Bivši načelnik bh. općine nezakonito zetu dodijelio zemljište u zakup na 20 godina

Srđan Rankić, općina Bratunac

Početkom jeseni prošle godine, točnije 27.9.2022. općina Bratunac zaključila je s tvrtkom „ECO PRODUCT“ ugovor o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu “Ciglana” ukupne površine od 5.474 m2. Ugovor je zaključen na 20 godina počevši od 1.10.2022. Općinu je zastupao tadašnji načelnik Srđan Rankić, a tvrtku “ECO PRODUCT” zastupao je Rankićev zet Milovan Bojić. 

Ugovorom je definirano da će se zemljište koristiti isključivo za izgradnju dvije solarne elektrane, a ukupna godišnja zakupnina je 1.642,20 KM.

Srđan Rankić, općina Bratunac


No, ovaj ugovor sporan je iz više aspekata: načelnik dodjeljuje zemljište u zakup članu šire obitelji, bez suglasnosti lokalne skupštine te bez suglasnosti Pravobraniteljstva Republike Srpske. 

Skupština Općine Bratunac tako je na sjednici održanoj 29.12.2022. donijela zaključak u kojem je navedeno da Skupština nije dala suglasnost za zakup zemljišta iako je to zakonska obveza. 

“Utvrđuje se da ne postoji suglasnost Skupštine općine Bratunac na zaključenje Ugovora o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu “Ciglana” broj 02-020-325/22 od 27.09.2022. godine, zaključen između općine Bratunac, kao zakupodavca, koju je zastupao tadašnji načelnik Srđan Rankić i DOO “ECO PRODUCT” Srebrenica, kao zakupca, koju je zastupao direktor Milovan Bojić. Shodno tome, navedeni ugovor je u suprotnosti s članom 39. stav 2 točka 13 Zakona o lokalnoj samoupravi RS, koji propisuje da skupština jedinice lokalne samouprave odlučuje o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave”, navedeno je u Zaključku.

Srđan Rankić, općina Bratunac


Također, prema Statutu općine Bratunac, načelnik zaključuje ugovore u ime općine u skladu s aktima skupštine i u skladu sa zakonom.

Jasno je da načelnik nije tražio suglasnost skupštine, a u Ugovoru koji je u posjedu portala Spin.info vidljivo je da se načelnik ne poziva na odluku Skupštine o dodjeli navedenog zemljišta već na Odluku iz 2014. o visini zakupnine za zemljište u okviru industrijskih zona. 

Bivši odnosno opozvani načelnik Bratunca Srđan Rankić za Spin.info kaže kako nije točno da je prekršio zakon. Ne spori da nije imao posebnu suglasnost Skupštine. 

“Iz ranijeg perioda Skupština općine Bratunac je donijela pravilnik na osnovu kojeg zainteresirana pravna lica mogu raditi, obavljati svoje registrirane gospodarske djelatnosti na teritoriju općine Bratunac uz mogućnost zakupa zemljišta. Tim pravilnikom su definirani svi uvjeti koje je potrebno ispuniti da bi mogao biti zaključen ugovor. Radi se o zakupu, ne radi se o otuđenju imovine tako da je njihov stav (Skupštine općine) vezan za to neutemeljen i suprotan je pravilniku koji je ista ta skupština donijela. Definiran je rok, cijena, definirani svi drugi uvjeti“, kaže Rankić.

No zaposlenik Skupštine, koji zahtijeva zaštitu identiteta, kaže da pravilnik nikada nije usvojen. 

„Pravilnik ne postoji jer je on nekada postojao u nacrtu možda oko 2012. godine. Pravilnik nikada nije objavljen i nikada nije stupio na snagu“, kaže za Spin.info zaposlenik Skupštine općine Bratunac. 

Rankić: Ako mi je netko rod, treba se iseliti iz Bratunca?

Rankić je zastupajući općinu Bratunac potpisao ugovor sa suprugom svoje sestre. To za njega nije sporno. Upitan je li direktor tvrtke „ECO PRODUCT“ njegov zet kaže: 

„Jest. Ali ne vidim što je tu sporno. Ako je netko meni rod, ne može raditi ništa? Treba se iseliti iz Bratunca? Ne znam što je problem. Ljudi to rade. Bave se tim djelatnostima. Nije samo on sa svojom tvrtkom podnio zahtjev. Bilo je zahtjeva i od drugih gospodarskih subjekata i ljudi koji žele raditi na teritoriju općine Bratunac. Koji žele investirati. Ne vidim ništa tu sporno. Ne promatramo nikoga pojedinačno, promatramo gospodarski subjekt koji je registriran na teritoriju općine Bratunac koji uredno izmiruje svoje obveze, plaća porez. Ne vidim ništa sporno u tome. Što je netko uzeo zakup 2,3 tisuće kvadrata zemljišta i plaća Općini zaista ne vidim ništa sporno. Bilo tko da se pojavi i kaže da želi investirati, otvara nova radna mjesta, mislim da mu nitko to ne bi smio osporiti.“

Pravobraniteljstvo: Načelnik nije smio potpisati ugovor

Rankića demantira i republičko Pravobraniteljstvo koje je, tumačeći Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, mišljenje da Rankić nije smio potpisati ugovor o zakupu zemljišta bez posebne odluke Skupštine, što sigurno nije odluka iz 2014. na koju se Rankić poziva u samom ugovoru. Prema zakonu o Pravobraniteljstvu Republike Srpske Rankić je bio u obvezi da nakon pribavljene suglasnosti Skupštine općine nacrt ugovora o davanju zemljišta u zakup pošalje na uvid i mišljenje Pravobraniteljstvu. 

„Uvidom u evidenciju ovog sjedišta zamjenika Pravobranitelja Republike Srpske utvrdili smo da naprijed navedeni ugovor nikad nije dostavljen ovom sjedištu zamjenika Pravobranitelja Republike Srpske, na mišljenje, u smislu odredbe 16. Zakona o Pravobraniteljstvu Republike Srpske“, navode iz sjedišta zamjenika Pravobranitelja u Vlasenici. 

Srđan Rankić, općina Bratunac

Kažu i da je cijeli postupak bio netransparentan, te da drugim pravnim licima nije na jednak način dopušteno da sudjeluju u dodjeli u zakup pomenutog zemljišta. 

Rankić ipak ne odustaje od tvrdnje da mu je dovoljan pravilnik, za koji Skupština koja ga usvaja, tvrdi da nikada nije stupio na snagu.

„Pravobraniteljstvo je dalo ranije suglasnost na takav pravilnik. On je potvrđen, na osnovu tog pravilnika se i potpisuju ugovori. I nije u pitanju jedan ugovor. Ima ljudi koji obavljaju djelatnost u kioscima, u kojima je potrebno 10, 20 kvadrata zemljišta s kojima se zaključuje ugovor o zakupu i na osnovu toga ne mogu da dalje rade te aktivnosti“, kaže Rankić. 

Koja je djelatnost tvrtke “ECO PRODUCT”? 

U Pravobraniteljstvu tvrde da Rankić nije poštovao procedure i zakone. A pitaju se i ima li „ECO PRODUCT“  sve dozvole za proizvodnju električne energije. 

Osim toga, naš sugovornik iz bratunačke Skupštine kaže da ova tvrtka nema veze s proizvodnjom solarne električne energije. 

„Što se tiče tvrtke „ECO PRODUCT“, po dokumentaciji koju smo našli ta tvrtka se bavi proizvodnjom guma. Reciklažom guma i proizvodnjom guma, uopće nema licencu za proizvodnju solarne električne energije kao što je navedeno u ugovoru. Ugovor je, ponavljam, dan bez prethodno dane suglasnosti SO Bratunac. Niti je dana suglasnost Pravobraniteljstva. Dakle, ovdje smo preskočili te dvije veoma bitne zakonske odredbe. Da stvar bude gora, ugovor je dan na period od 20 godina, bez mogućnosti jednostranog raskida u periodu od 15 godina“, kaže za Spin.info zaposlenik bratunačke Skupštine. 

A da je registrirana djelatnost spomenute tvrtke proizvodnja ostalih proizvoda od gume pokazuju i podaci poslovnog portala Akta.ba.

Srđan Rankić, općina Bratunac


Zbog svega navedenog u Pravobraniteljstvu su mišljenja da postoji osnova za pokretanje sudskog spora i poništenja ugovora. 

„Postoji pravna osnova za pokretanje parničnog postupka, odnosno podnošenja tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja ništavosti Ugovora o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu ‘Ciglana’. Ništavost ugovora propisana je odredbama Zakona o obligacijskim odnosima kojim je propisano da je ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, ništavan i istu može tražiti svaka od ugovorenih strana kao i svaka zainteresirana strana, te da se pravo na isticanje ništavosti ne gasi“, mišljenja su iz sjedišta zamjenika republičkog Pravobranitelja. 

Podneseno pet kaznenih prijava

Dok se čeka da republičko Pravobraniteljstvo krene u bitku za raskidanje ugovora, općinska uprava već je krenula s podnošenjem kaznenih prijava.

„Podnesene su dvije kaznene prijave vezano za Ciglanu, jedna za Bjelovac, jedna je podnesena u vezi s opremanjem bivše zgrade Općine zato što je potpisana faktura da smo primili robu u vrijednosti oko 400.000 KM. U zgradi Općine nedostaje puno robe koja je fakturirana. Roba se ne slaže s dimenzijama, s opisom koji je naveden u fakturi u ugovoru koji smo zaključali. Podnesena je još jedna kaznena prijava protiv bivšeg načelnika zbog ugovora o poklonu s tvrtkom iz Podgorice gdje je općina Bratunac isplatila 3.300 eura za troškove prijevoza i špedicije za tri dječja igrališta u Bratuncu prije godinu i po dana. Ta tvrtka iz Podgorice niti je ikad odgovorila više na naše pozive, na mailove niti su isporučili robu“, kaže izvor Spin.info iz Skupštine općine Bratunac. 

Zakon je jasan, i on definira da Skupština donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave. U ovom slučaju, opozvani načelnik općine Bratunac zemljište je dodijelio bez odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, i to svom zetu, što možda nije formalno, ali suštinski jest sukob interesa. Pravilnik na koji se poziva načelnik, sve i da je usvojen, pravno gledano ne može biti jači od zakona.