Ovako se živi u multietničkoj BiH: Katolička obitelj zbog sigurnosti napustila Kakanj

...o tome je izvijestio Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski u Sarajevu

Naime, župnik župe sv. Petra i Pavla u Kaknju vlč. Marijan Marijanović uputio je 12. veljače službeni dopis Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu u kojem izvješćuje o odlasku četveročlane obitelji Nike Petrovića iz rodne kakanjske župe u Fojnicu zbog sigurnosnih razloga.

Župnik Marinanović piše da je 10. veljače u osnovnoj školi Hamdije Kreševljakovića u Kaknju došlo do tučnjave, za koju je okrivljena Nikina kći Kristina, a koja tvrdi da uopće nije sudjelovala u tučnjavi. Nakon što je Kristinin otac Niko došao u školu, u želji da zaštiti svoje dijete, na njega je, prema njegovim riječima, nasrnuo nastavnik islamskog vjeronauka pred direktorom škole i drugim svjedocima što je direktor kasnije zanijekao.

Budući da je, prema tvrdnjama Nike Petrovića, došlo do psovke ustaške majke i prijetnji ubojstvom, u školu je došla policija koja je napravila zapisnik. U želji da stvar što točnije ispita, župnik Marijanović je molio uvid u policijski zapisnik, ali mu to nije dopušteno uz obrazloženje da se uvid u zapisnik ne dopušta trećim licima.

Župnik Marijanović u dopisu nadalje podsjeća da je tijekom ratne 1993. godine Niko Petrović bio među brojnim zatočenim Hrvatima u Kaknju te da je tada pretrpio batine i stres nakon čega je prebačen u bolnicu pa i danas trpi posljedice. Župnik Marijanović piše da je Niko sa svojom obitelji teška srca napustio Kakanj nakon što ih je župnik blagoslovio i ohrabrio Božjom riječju. Također podsjeća su se u župama Kakanj, Kraljeva Sutjeska i Vukanovići (općina Kakanj) događale i da se i dalje događaju provale u katoliče (hrvatske) kuće i pljačke što, umjesto povratka, potiče na daljnji odlazak katolika.

(kta)