Otvoren studij informatke u Livnu

 Studij je otvorio dekan Fakulteta prirodno-matematičkih nauka Zoran Primorac, koji je rekao da je mostarsko Sveučilište jedino u BiH sa programima i predavanjima na hrvatskom jeziku, čiji je cilj i obaveza da mrežom dislociranih studija pokrije cijelu BiH.
Primorac je naglasio da je otvaranje dislociranih studija mostarskog Sveučilišta odgovor na trenutnu nesređenu situaciju u visokom obrazovanju u BiH, koja je dovela do poplave sumnjivih, privatnih fakulteta.

U zgradi Srednje ekonomske škole u Livnu odvija se i nastava za 60 studenta prve godine Agronomskog fakulteta, kao i studij doškolovanja za učitelje razredne nastave i predškolskog vaspitanja, tako da na dislociranom studiju mostarskog Sveučilišta u Livnu trenutno studira oko 160 studenata sa područja Livanjskog i Zapadnohercegovačkog kantona, te nekoliko studenata iz Splita.