Otvoren put mešetarima struje

Piše: Bojan Šunjić, Poslovniportal.ba

Pravilnikom se propisuje kako prijelazno razdoblje otvaranja tržišta traje do 1.1.2015. godine. Za vrijeme njegova trajanja kvalificirani kupci mogu se opskrbljivati el. energijom preko slobodno izabranog opskrbljivača na tržištu ili, ako nisu iskoristili to svoje pravo u trenutku prestanka važenja tarifnih stavova za pojedinu kategoriju, putem javnog opskrbljivača.

S druge strane, tarifni stavovi za nekvalificirane (tarifne) kupce važit će:

- za kategoriju kupaca 110 kV i više, od 1.6.2012. godine
- za kategoriju kupaca 35 kV od 1.1.2013. godine,
- za kategoriju kupaca 10 kV od 1.1.2014. godine i
- za kategorije kupaca na 0,4 kV naponu (kategorija kućanstva, kategorija ostala potrošnja, kategorija javna rasvjeta) od 1.1.2015. godine.

Prestanak važenja ovih tarifnih stavova, praktično će značiti i liberalizaciju tržišta električne energije za svaku od navedenih kategorija. 


Otvoren put mešetarima

Jučer usvojenim pravilnikom određuju se javni opskrbljivači kvalificiranih kupaca u prijelaznom razdoblju i njihova prava i obveze, prava i obveze kvalificiranog kupca u prijelaznom razdoblju, prava i obveze pričuvnog  opskrbljivača, promjena opskrbljivača, cijene i informacije o opskrbljivačima. Pravilnik određuje i Metodologiju za utvrđivanje cijena usluge opskrbe od javnog opskrbljivača kvalificiranih kupaca u Federaciji BiH u prijelaznom razdoblju, koju utvrđuje FERK.

Upravo taj dio pravilnika, koji je bio predmetom najvećeg broja primjedbi i prijedloga za vrijeme javnih rasprava (niti jedan nije usvojen), donosi i najviše nedoumica na "tržištu" električnom energijom u Federaciji BiH.

FERK je ovim pravilnikom po prvi put uveo pojam "javnih opskrbljivača" i odredio kako oni mogu biti isključivo opskrbljivači s licencom 1. reda (čitaj javna elektroprivredna poduzeća u FBiH), no ne i oni drugog reda - ine tvrtke trgovci stujom. Uz to, pravilnikom je javnim opskrljivačima onemogućeno slobodno formiranje cijena i za kvalificirane kupce. Cijenu će određivati FERK.

Takova pravila izravno su suprotna temeljnim postavkama liberalizacije tržišta i izravno trgovce strujom, koji su posljednjih mjeseci punili novinske napise svojim sumnjivim poslovima, stavlja u privilegirani položaj.  
 

Odluke o cijeni struje protuzakonite!

Prve reakcije u krugovima koji se bave tržištem električne energije na jučer usvojeni pravilnik iznimno su negativne. Upozoravaju kako javne i tehničke  rasprave o pravilniku i njihovi rezultati nisu uopće uvažavani, kako je pravilnik donosen, ne po mišljenjima stručnjaka, nego nalogu ministarstva energije, industrije i rudarstva nikšićeve vlade.

Zakonom o električnom energiji (na koji se pravilnik i poziva) jasno je propisano kako FERK NE MOŽE ODREĐEVATI CIJENE ZA KAVLIFICIRANE KUPCE(za nekvalificirane da) te se, obzirom kako nikakav "pravilnik" ne može biti veće pravne snage od zakona, postavlja pitanje kako će se uopće određivati takove cijene?

Prema informacijama Poslovnog portala FERK će se u slučaju sporova po tom pitanju, po naputku iz Trhuljevog ministarstva, pozivati na "prijelano razdoblje", no pravnici ozbiljno upozoravaju kako je zakon iznad i pravilnika i "prijelaznog razdoblja" i kako će bilo kakova odluka FERK-a oko cijene struje za kvalificirane kupce jednostavno biti - protuzakonita.

Hercegovina.info / Poslovniportal.ba