Orašje: Svečana promocija diplomanata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Orašje: Svečana promocija diplomanata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
...kojima je diplome uručila dekanica Vesna Kazazić. Uz dekanicu, čestitke diplomantima uputili su prodekanica za znanost i razvitak Snježana Pehar i prodekan za nastavu Mile Lasić. Svojom nazočnošću svečanost u Orašju uveličao je Stanko Vincetić, načelnik općine Orašje, a među gostima su bili Marko Džoić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, i Ilijana Martinac, predsjednica Studentskog zbora Pravnog fakulteta mostarskog Sveučilišta, piše Večernji list BiH.

Studij kriminalistike

Promovirana je još jedna generacija graditelja nove budućnosti BiH koja je na putu postati kandidat za članstvo u EU. I ovaj put bilo je suza radosnica, a na osobit način emocije su iskazale obitelji diplomanata kojima su prvi požurili u zagrljaj. Diplomanti su izrazili zahvalnost svima koji su pomogli na njihovu putu te izrazili nadanja da će država trebati više magistara prava i prvostupnika, jer je pravni studij uvijek atraktivan i u širini daje mogućnost izbora zanimanja nakon završenog fakulteta. Dekanica Vesna Kazazić istaknula je da se, osim studija prava, na Pravnom fakultetu od prošle godine upisuje novi studij kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta. Studij je, kaže, posebno zanimljiv, jer je u Centru studija u Orašju upisano 50, a u Mostaru više od 150 studenata koji su prepoznali da će tržište rada tražiti takve stručnjake i da ih nema na zavodima za zapošljavanje.

Doprinos roditelja i profesora

- Studij kriminalistike u Orašju funkcionira jako dobro. Profesori dolaze redovito iz Mostara i ovo je prva godina u kojoj se studenti upoznaju s temeljnim znanjima. Očekujemo da će veće zanimanje biti na drugoj i trećoj godini studija kad počnu izučavati konkretne predmete koji su zanimljivi, u prvom redu kriminalitet na internetu, gospodarski kriminalitet, forenziku, pravnu medicinu i slično, rekla je dekanica Kazazić i naglasila da su veliki doprinos uspjehu diplomanata dali njihovi roditelji i obitelji, te istaknula doprinos profesora i suradnika koji su dijelili svoja znanja i iskustva, učili ih i oplemenili njihove živote. - Trudili smo se da rad i rezultati rada fakulteta budu vaš i naš ponos. Na putu BiH k EU integracijama Pravni fakultet želi biti aktivan činitelj izgradnje harmoniziranoga prava s pravom EU-a. Želimo biti sudionici pravnoga uređenja tržišnog i moderno-konkurentnog gospodarstva i demokratske države koja poštuje ljudska prava i vrijednosti međunarodnog pravnog poretka, poručila je, između ostalog, dekanica Kazazić