FOTO  Općine i gradovi tuže Federaciju BiH

Općine i gradovi tuže Federaciju BiH
Na sjednici Predsjedništva donesena je Odluka da se pokrene tužba prema od strane SOGFBiH protiv Federacije BiH.
Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin i načelnik Čitluka Ivo Jerkić istaknuli su je kako je 80 općina u Federaciji BiH samo u 2013. godini oštećeno za 18,2 milijuna KM po osnovi otplate duga prema MMF-u.
Po Jerkićevim riječima, to je novac koji pripada lokalnoj samoupravi.
- To su sredstva od PDV-a koja se trebaju vratiti općinama, a ne da se od tih sredstava prvo izmiruje inozemni dug, odnosno da mi vraćamo indirektno duge prema MMF-u - kazao je Jerkić u izjavi novinarima.
- Mi nismo korisnici sredstava. Protuzakonito je da drugi uzimaju kredit, a da ga mi vraćamo - dodala je Travljanin.
Svoje nezadovoljstvo takvim ponašanjem viših razina vlasti izrazili su posebice i načelnici Konjica Emir Bubalo, Čapljin dr. Simljan Vidić i gradonačelnik Zenice Husejin Smajlović.
Savez općina i gradova FBiH je angažirao odvjetnika koji će ga zastupati po spomenutom pitanju te je uputio opomenu pred tužbu predsjedniku Federacije BiH, premijeru Federacije BiH i federalnom ministru financija.
Na sjednici u Čitluku izvršena je i rotacija predsjednika i zamjenika Predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH. U iduće dvije godine dužnost predsjednika Skupštine obnašat će Ivo Jerkić, načelnik Čitluka, a funkciju zamjenika obnašat će Husejin Smajlović.