OPĆINA NEUM "Nekretnine koje su predmet prodaje nisu vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo"

OPĆINA NEUM "Nekretnine koje su predmet prodaje nisu vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo"
Hercegovina.info

Nakon što je prije nekoliko dana u javnosti objavljeno kako je Općinski sud u Čapljini zakazao javnu prodaju nekretnina kompanije "Feroelektro", nakon što su prigovori Općine Neum i javnog pravobraniteljstva Hercegovačko-neretvanske županije navodno odbačeni kao neosnovani, oglasili su se danas iz Općine Neum.

"Povodom natpisa pojedinih medija o prodaji nekretnina u Neumu, koje se po tim navodima prodaju u sudskom postupku kao vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo, Želimo objektivno izvijestiti javnost, kao i potencijalne kupce o nekim bitnim činjenicama vezanim za status i okolnosti prodaie istih", navodi se.

"Prije svega ističemo činjenicu da nekretnine koje su predmet prodaje nisu vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo što nesporno potvrđuje rješenje Federalne agencije za privatizaciju iz 2000. godine, u kojem je jasno navedeno da se imovina i pripadajući iznos kapitala Odmarališta Neum u Neumu i prodavnica u sklopu Odmarališta isključuju iz Aktivnog podbilansa poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo ida se državni kapital za prodaju umanjuje za pripadajući iznos kapitala koji se odnosi na ovu imovinu, zbog čega te nekretnine i ne mogu biti predmet prodaje u ovom postupku", ističu iz Općine Neum.

"lsto tako postupak etažiranja tih nekretnina i upis pojedinačnih jedinica u korist Feroelektra d.d. Sarajevo ,,kao vlasnika" proveden je protuzakonito, jer u tom postupku Općine sud u Čapljini nije pribavio valjane dokaze o vlasništvu na nekretninama, kao ni uvjerenje o cjelovitosti Općine Neum, pa se zbog toga nisu mogla donijeti zakonita rješenja o etažiranju. Osim toga postupak etažiranja proveden je i suprotno Odluci Općinskog vijeća Neum o etažiranju, kao i dokumentima prostornog uređenja općine Neum tj. Regulacijskim planom centar u Neumu kojim je na ovom lokalitetu prevedena isključivo gradnja hotelskog sadržaja. Na sve ovo Općina Neum je blagovremeno upozorila sve sudionike u postupku etažiranja, da bi potom zbog svih navedenih razloga pokrenula sudski postupak radi poništenja takvih rješenja o etažiranju", navodi se.

"Netočna je informacija pojedinih medija da su prigovori Općin Neum i Županijskog javnog pravobraniteljstva HNŽ-a podneseni u ovršnom postupku prodaje navedenih nekretnina, u kojima su pored ostalog istaknute unaprijed spomenute nepravilnosti koje tu prodaju omogućavaju, odbačeni kao neutemeljeni , jer sud o tim prigovorima još uvijek nijie donio odluku", ističu.

"Nadalje ističemo da je i sam ovršenik Feroelektro d.d. Sarajevo odmah nakon donošenja rješenja o ovrsi izvijestio sud da se radi o imovini koja je rješenjem Federalna agencija za privatizaciju iz 2000. godine isključena iz njegovog Aktivnog podbilanca, tj. nije privatizirana i da je u vlasništvu FBiH, a što je potvrđeno i od strane Federalnog pravobraniteljstva i to aktom iz 2008. godine kojim se ovršenik Feroelektro d.d. Sarajevo obavještava da imovina Odmarališta u Neumu nije bila predmetom privatizacije i da je ostala u vlasništvu FBiH , te da de se poduzeti sve potrebne mjere da se ostvari posjed i uživanje vlasničkih prava na ovoj imovini od strane FBiH", navodi se.


"Posebno značajnom ističemo činjenicu da su navedene nekretnine od 1996. godine u posjedu i pod kontrolom novoformiranog poduzeća UTP Odmaralište d.o.o. Neum koje je kod višeg suda u Mostaru registrirano kao zasebno poduzeće od dijela procesa rada predratnog matičnog poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo. Prema važećoj zakonskoj regulativi nesporno je da je privatizacija ovog poduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju HNŽ-a, zbog čega je Nadzorni odbor 1999. godine i uputio zahtjev toj Agenciji da se pokrene postupak njegove privatizacije", dodaje se.

"Unatoč svemu naprijed navedenom Općinski sud u Čapljini je nastavio postupak i donio zaključak kojim je odredio ročište za prodaju predmetnih nepokretnosti , pa stoga ovim putem apeliramo na sve odgovorne institucije i pozivamo ih da u okviru svojih ovlasti poduzmu odgovarajuće mjere i radnje u cilju zaštite državne imovine omogućavanja provođenja prostorno planske regulative lokalne zajednice - Općine Neum , što je od iznimnog značaja za njen turistički razvoj i ukupno funkcioniranje", ističe se.

"Na kraju naglašavamo da je Općina Neum u posjedu svih dokumenata na koje se u ovom izvješću poziva, da će se o ovoj tematici i dalje oglašavati i poduzimati sve zakonom određene mjere radi zaštite svojih interesa za koje smatra da su na ovaj način značajno narušeni, te da se ovakvom prodajom praktično državne imovine mogu proizvesti dalekosežne štetne posljedice na njenom području, priopćili su iz Općine Neum.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.