Općina Livno stipendirat će 40 uspješnih studenata

Iznos stipendije je 100 maraka, a stipendije će se isplaćivati mjesečno i to za deset mjeseci, računajući od listopada tekuće do srpnja sljedeće godine.

Pravo natjecanja za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima imaju studenti koji su tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,7, te studenti II. i viših godina studija koji su tijekom studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,0 (9,0). Pravo natjecanja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijega imovnog stanja imaju studenti koji su tijekom studija ostvarili prosjek najmanje 3,0 (8,0), odnosno 4,0 tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ako su studenti prve godine, te da prihod po članu obitelji ne prelazi 150 maraka.

Za dodjelu stipendija studentima iz obitelji branitelja, imaju redoviti studenti, a natječajnu proceduru provest će Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskoga rata. Natječaj je otvoren do 11. studenoga ove godine.