Ogromne štete u svim hrvatskim selima Brčko distrikta

Most u Bijeloj ka zaselku Cvijanovići je porušen. Na cesti od Seonjaka ka Prijedoru je također voda uništila rubove ceste koji polako otpadaju, pa će širina kolovoza biti manja od dva metra. U Svim selima bivše općine Ravne Brčko više se ni ne može reći da postoje posijane poljoprivredne kulture. Pšenica koja je bila nadomak žetve je povaljana i trune, kukuruz vene nakon povlačenja vode, sijeno koje nije pokupljeno s livada je razneseno i trulo a djetelina je povaljana i trebat će joj novi ciklus rasta da bi se moglo nešto pokositi.

Cijena starog kukuruza u zrnu je skočila za 4 KM već nakon prošle poplave a nakupci sada najavljuju novo veće poskupljenje. Uzgajivači stoke su u panici jer nisu stigli prikupiti dovoljne količine sijena, slabo će imati i silaže a najavljeno je podizanje cijena hrane iz uvoza. Stoga će vjerojatno mnogi krenuti da se riješavaju viška stoke.
Na području od Poljaka, preko Jagodnjaka do Vukšića, još uvijek se ne može s preciznošću izvijestiti o stanju sa infrastrukturom jer se voda još nije u potpunosti povukla, ali se i tamo očekuju velika oštećenja. O stanju poljoprivrede tamo se više nije imalo što govoriti ni nakon poplave u svibnju. Tamo apsolutno ni ne postoje više površine na kojima bi nešto raslo.
Trenutno voda leži na području sela oko Gorica i Krepšića jer Sava ne može da primi tolike količine vode. U tim selima stanje sa usjevima je slično onome u Jagodnjaku i Vukšiću.
Zovik je ostao bez jednog mosta a oštećen je i most između Štrepaca i Gornjeg Rahića. Također na području Boća i Boderišta evidentna su mnoga oštećenja infrastrukture i mostova. I u Boću se bilježe ogromne štete na poljoprivrednim površinama.
Ulović, Vitanovići i Lipovac su pretrpjeli također puno štete u poljoprivredi a na području Vitanovića je oštećena cesta između Vitanovića i Ulica.
Od utorka (22. 06. 2010.) do četvrtka ujutro mještani sela koja se napajaju sa vodocrpilišta Donji Hrgovi bili su bez vode, dok je u Bijeloj, Gornjoj Skakavi i Prijedoru voda iz lokalnih vodovoda bila i još uvijek je zamućena, kao i voda iz crpilišta Hrgovi. Cijelo vrijeme su se dešavali česti nestanci struje na kompletnom teritoriju pobrojanih sela.
Vlada distrikta je u srijedu (23.lipnja) proglasila stanje elementarne nepogode i formirala krizni stožer za pomoć ugroženom stanovništvu. Nisu rekli hoće li i na koji način obeštetiti poljoprivrednike i vlasnike oštećenih objekata. Nisu rekli ni hoće li konačno krenuti sa temeljitim i potpunim čišćenjem riječnih korita. Nisu rekli hoće li uvesti zaštitne cijene žita. Za pretpostavit je da će na vrijeme isplatiti dnevnice članovima novoformiranog kriznog stožera, kojeg čine vladini namještenici.

posavski-obzor.info